پزشكی از راه دور و مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور

امروزه  " پزشكی از راه دور" (telemedicine) استفاده از سیگنالهای الكنرونیكی جهت انتقال اطلاعات پزشكی بوسیله ویدئو، پست الكترونیكی ،تلفن و ماهواره می باشد. از مزایای پزشكی از راه دور افزایش میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی  افزایش تداوم مراقبت ها، آموزش بیماران و درمان به موقع ، افزایش میزان دسترسی به مدارك و اطلاعات پزشكی و توسعه آموزش مداوم پزشكی می باشد .با توجه به زیاد بودن  مزایا  ، كاربرد پزشكی از راه دور روزبه روز توسعه بیشتری می یابد.

با وجود اینكه در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در خصوص فن آوری "ارتباط از راه دور " در حیطه پزشكی  صورت گرفته است، اما در خصوص جنبه های قانونی موضوع پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است كه از آن جمله  مسائل قانونی  مدارك پزشكی از راه دور می باشد.

با توجه به اینكه مدارك پزشكی نیازهای مستند سازی جهت ایجا د ارتباط بین ارائه كنندگان خدمات بهداشتی درمانی را فراهم می نماید  و علاوه بر كاربردهای درمانی ، آموزشی و پزوهشی به منظور حمایت قانونی از بیمار و یا ارائه كننده خدمت استفاده می شود.  بررسی های محققین مختلف نشان داده است كه سرعت پیشرفت جنبه های فن آوری بسیار بیشتر از جنبه های حقوقی و قانونی بوده و نیاز به توجه به این جنبه ها مورد تاكید قرار گرفته است .در خصوص ایجاد مدارك پزشكی دارای ارزش قانونی مسئله مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور نكته بسیار مهمی می باشد. بررسی انجام شده توسط هوستن (Huston ) نشان دهنده عدم وجود چارچوب مشخص در خصوص مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور و لزوم تدوین راهنما در این خصوص می باشد

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

مدارك پزشكی از راه دور(telemedical record)

هنگام استفاده از هر فن آوری در حیطه مراقبت های بهداشتی درمانی ، مباحثی مطرح می گردد و در این خصوص "پزشكی از راه دور " نیز مستثنا نمی باشد.تعدادی از مباحثی كه بایستی سازمانها هنگام توسعه یا استفاده از این فن آوری مورد توجه قرار دهند عبارتند از:

  • محرمانه و محفوظ بودن :

اگرچه دسترسی به اطلاعات پزشكی از راه دور از مزایای مدارك پزشكی از راه دور و به نفع جامعه پزشكی می باشد، با این وجود ممكن است محرمانه و محفوظ بودن اطلاعات حساس بیمار به خطر افتد.

 

  • مسئولیت و تعهد:

در شیوه سنتی ، مسئولیت در زمینه مدارك پزشكی بین پزشك یا سازمان ارجاع دهنده و پزشك و یا موسسه مورد مشاوره تقسیم می گردد. با توجه به اینكه در پزشكی از راه دور نقش های جدیدی از قبیل ارسال كننده و كادر فنی اضافه شده است ، بایستی از نظر قانونی مسئولیت مدارك پزشكی از راه دور به صراحت تعیین گردد.

        

  • اجازه و اعتبار:

با توجه به متفاوت بودن قوانین در مكان های مختلف ، در خصوص داشتن اجازه فعالیت ، بایستی مراجع ذی ربط  افراد دارای مجوز فعالیت در حیطه پزشكی از راه دور  و مجاز به ثبت مدارك پزشكی از راه دور را  مشخص نمایند.

        

  • قوانین :

در وضعیت موجود ، قوانین در مكان های مختلف متفاوت بوده و بایستی قوانین یكسان و جامع در این خصوص تدوین گردد تا نیاز های قانونی مدارك پزشكی از راه دور برآورده گردد.

        

  • تقلب:

با توجه به اینكه  ارائه خدمات پزشكی از راه دور  و همچنین اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ارسال شده وابسته به مركز ارسال كننده می باشد. این مسئله باعث افزایش  امكان بالقوه تقلب و یا اشتباه در ارائه اطلاعات می گردد.

        

  • پرداخت هزینه:

با توجه به اینكه از سویی  تعدادی از  سازمان های بیمه و پرداخت كننده ها  هزینه پزشكی از راه دور را متقبل نشده اند و از سوی دیگر با  توسعه  روز افزون این شیوه ارائه مراقبت ، شفاف سازی مباحث مربوط به پرداخت ها در این خصوص ضروری بنظر می رسد.

 

  • فن آوری :

علیرغم پیشرفت های سریع در زمینه فن آوری تعدادی از مشكلات در زمینه انتقال اطلاعات وجود دارد از قبیل وضوح صدا و كیفیت خوب تصویر.

 

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.
      

همچنین بخوانید:

مروری بر تله اندوکرینولوژی

مزایای دندان پزشکی از راه دور

مزایای شنوایی سنجی از راه دور

بالا