جدیدترین مقالات آموزشی

ابزار موردنیاز برای تشخیص کووید 19 از راه دور
1399/03/04

ابزار موردنیاز برای تشخیص کووید 19 از راه دور

تصویر مقاله، تماس تصویری ازطریق برنامه‌ی زوم را نشان می‌دهد که در بخشی از نمایشگر تصویری از امواج به ‌رنگ خاکستری دیده می‌شود و در بالای آن تصویر پزشک و بیمار موردمعاینه به‌چشم می‌خورد. تصویر لایه‌های امواج قطعا برای ما نامفهوم است؛ اما دکتر مایک استون، پزشک اورژانس از پورتلند اورگان، کاملا می‌تواند تصویر نشان‌داده‌شده را تفسیر کند...

نیازهای مستند سازی  مدارك پزشكی از راه دور
1399/03/03

نیازهای مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور

براساس تحقیقات گسترده و مصاحبه با افرادی كه در برنامه های پزشكی از راه دور فعالیت می نمایند. نیاز های مدارك پزشكی از راه دور ، صرف نظر از نوع وسیله ارتباطی، مشابه مدارك پزشكی معمولی می باشد. در این خصوص استاندارد هایی توسط كمیسیون مشترك اعتبار بخشی سازمان های بهداشتی و درمانی (JCAHO) و سازمان های دیگر در امریكا تدوین شده است...

کاربردهای پزشکی از راه دور
1399/03/01

کاربردهای پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور دارای کاربرد متنوع و فن آوری وسیعی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در جامعه صورت گرفته‌است.این پدیده می‌تواند با نوع اطلاعات ارسال شده (مانند آزمایشهای کلینیکی و رادیو گرافی‌ها)، نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد...

تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت سلامت (بخش دوم)
1399/02/31

تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت سلامت (بخش دوم)

همانطور که در مقاله قبلی مطالعه کردیم کم ترین راه برای فراهم آوردن مراقبت سلامت برای قشر عظیمی از مردم، بخصوص مردم محروم، توسعه خدمات و مراقبتهای بهداشتی کارساز و باکیفیت است تا همه بتوانند به طور یکسان و عادلانه از این خدمات استفاده کنند. لذا استقرار و گسترش سیستم پزشکی از راه دور در جهت توسعه خدمات بهداشتی در این مناطق راهکار مناسبی برای رفع این مسئله میتواند باشد. با توجه به قابلیت های منحصر به فرد سیستم جغرافیایی در تحلیل داده ها و مکانیابی، هدف از انجام این تحقیق بیان نقش این سیستم در استقرار بهینه پزشکی از راه دور در مناطق محروم شناسایی شده واجد شرایط میباشد...

 تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت-سلامت
1399/02/30

تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت سلامت (بخش اول)

کم ترین راه برای فراهم آوردن مراقبت سلامت برای قشر عظیمی از مردم، بخصوص مردم محروم، توسعه خدمات و مراقبتهای بهداشتی کارساز و باکیفیت است تا همه بتوانند به طور یکسان و عادلانه از این خدمات استفاده کنند. لذا استقرار و گسترش سیستم پزشکی از راه دور در جهت توسعه خدمات بهداشتی در این مناطق راهکار مناسبی برای رفع این مسئله میتواند باشد. با توجه به قابلیت های منحصر به فرد سیستم جغرافیایی در تحلیل داده ها و مکانیابی، هدف از انجام این تحقیق بیان نقش این سیستم در استقرار بهینه پزشکی از راه دور در مناطق محروم شناسایی شده واجد شرایط میباشد...

پزشكي از راه دور Telemedicine

فناوري ارتباطات اين امکان را فراهم مي کند تا خدمات پزشکي به مراکزي که از لحاظ جغرافيايي از مرکز ارائه دهنده مجزا هستند فراهم شود.
پزشكي از راه دور به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات براي ارائه خدمات پزشکي و بهداشتي از راه دور گفته مي شود. فناوري ارتباطات اين امکان را فراهم مي کند تا خدمات پزشکي به مراکزي که از لحاظ جغرافيايي از مرکز ارائه دهنده مجزا هستند فراهم شود. ارتباط تله مديسين معمولا از طريق خطوط تلفن معمولي براي انتقال سيگنال‌هاي ديجيتالي به کمک کامپيوتر تامين مي شود.
همچنين امکانات پيشرفته ارتباطي نظير فيبرهاي‌نوري، خطوط ماهواره اي و موارد مشابه ديگر امکانات گسترده اي را در انتقال اطلاعات فراهم مي کنند.

بالا