11 انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین اعضا تله مدیسین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران خانم دکتر 22 Televisit 5 انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار

رئیس کنگره

دکتر فاطمه نعمت اللهی

دکتر فاطمه نعمت اللهی

متخصص زنان، زایمان، نازایی و سونوگرافی زنان
  • جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی و سونوگرافیست پیشرفته حاملگی و جراحی ترمیمی و زیبایی زنان در رشته جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی با درجه عالی فارغ التحصیل گردید.
  • دارای گواهینامه سونوگرافی زنان و عضو آکادمی جراحان امریکا هستند. درطی سالها سابقه جراحی بیش از پنجاه هزار اعمال جراحی متنوع زنان و زایمان داشته اند.
  • دوره های تکمیلی لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی را در مراکز معتبر علمی طی نموده اند.
بالا