انتخابات 11 22 فراخوان انجمن تله مدیسین ذره بین اعضا تله مدیسین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض خانم دکتر انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار Televisit

محورهای سومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

  • مدیریت Online Clinic
  • گایدلاین های eVisit
  • استارت آپ های سلامت
  • رویکرد نظام ارجاع در ویزیت الکترونیک
  • استفاده از تجهیزات پزشکی و گجت های مراقبت در منزل به منظور افزایش کیفیت ویزیت الکترونیک و پزشکی از راه دور
  • استانداردهای eVisit
  • نحوه پرداخت eVisit
  • نقش شبکه های اجتماعی در تله مدیسین
  • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
  • بیمه ها و eVisit

بالا