استفاده از تله مدیسین و تلفن همراه برای غربالگری سرطان دهانه رحم

 

سرطان دهانه رحم علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان در کشورهای در حال توسعه است. پیشگیری از سرطان دهانه رحم بستگی به غربالگری گسترده و تشخیص دقیق ضایعات پیش از مواجهه دارد و پس از آن، درمان مناسب و پیگیری  درمان  لازم میشود که تله مدیسین در این زمینه به کمک بانوان آمده است

معاینه تجربی از دهانه رحم با استفاده از اسید استیک 4٪  (VIA)یک جایگزین ارزان برای غربالگری مبتنی بر سیتولوژی در مناطقی است که منابع محدود دارند، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه اما با توافق تشخیصی بین تشخیص متخصص خارج از محل -از راه دور( با استفاده از عکس های دهانه رحم) ، ( PIA)و شخص بیمار به همراه متخصص اصلی به طور آزمایشی ،بیماری فردی مورد بررسی قرار داده شد. تصاویر برای ارزیابی از راه دور با یک تلفن همراه گرفته شده و توسط MMS ارسال می شود. جامعه مورد مطالعه شامل 95 زن HIV مثبت در گابورون، بوتسوانا بود 

یک متخصص زنان وظیفه خواندن نتایج مثبت یا منفی قطعی را در مورد نتایج PIA از 64 زن و 95 زن که عکس های PIA آنها به همراه مأمورهای پرستاری ، انجام دادند ،بود و 31 مورد باقی مانده از تصویر PIA برای مطالعه توسط متخصص زنان کافی نبود. خواسته های PIA پرستاران در 82٪ موارد مثبت بود و نتایج مثبت PIA در 82٪ موارد بود و نمرات منفی PIA بین دو گروه در 89٪ موارد کاملا موافق بودند. این نتایج نشان می دهد که تله مدیسین و تلفن همراه ممکن است برای بهبود دسترسی زنان در مناطق دور افتاده به غربالگری سرطان دهانه رحم با استفاده از روش «ویزیت و درمان از راه دور» VIA مفید باشد

سرطان دهانه رحم علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان در کشورهای در حال توسعه است. پیشگیری از سرطان دهانه رحم بستگی به غربالگری گسترده و تشخیص دقیق ضایعات پیش از مواجهه دارد و پس از آن، درمان مناسب و پیگیری درمان لازم می شود. زنان در آفریقای جنوبی بخش صحرایی غالبا و در حال حاضر با مراحل پیشرفته سرطان دهانه رحم ،مواجه هستند. این نتیجه فقدان غربالگری، عدم ارجاع مناسب زنان مبتلا به بیماری های زنان و ( HIV-HPV) است. در حالی که غربالگری بر اساس Papanicolaou (Pap) پاپ اسمیر و سیتولوژی معمولی به طور چشمگیری کاهش مرگ و میر از سرطان دهانه رحم در کشورهای صنعتی تا74٪ به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکامیباشد.البته چنین برنامه هایی در مکان های کم منابع به دلیل هزینه های نسبتا بالا ، مدت زمان طولانی بین آزمایشات و زمانی که نتایج در دسترس هستند و پزشک متخصص وجود ندارد و نیاز به زیرساخت های قابل توجه و پرسنل آموزش دیده دارد نیاز به درمان از راه دور و یا همان تله مدیسین دارد و در این شرایط روش های غربالگری که نیاز به منابع کمی دارند و می تواند توسط ارائه دهندگان در سطوح مختلف آموزش انجام شود، مناسب تر است.

 

یکی از این روش ها بازرسی بصری از دهانه رحم با استفاده از اسید استیک  (VIA)است. روش غربالگری VIA یک جایگزین ساده، ارزان و عملی برای غربالگری پاپ اسمیر مبتنی بر سیتولوژی است .روش غربالگری VIA برآورد شده است که خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم را به میزان 25٪ کاهش می دهد .استفاده از 5٪ اسید استیک در رحم موجب می شود انسداد ها و انواع خاصی از اپیتلیوم طبیعی به طور موقت سفید شود  VIA جذاب است چرا که مقرون به صرفه است و نیاز به منابع کمی دارد و می تواند توسط طیف گسترده ای از کارکنان مراقبت های بهداشتی پزشکان، ماماها پرستار ،کارکنان مراقبت های بهداشتی محلی انجام شود. همانطور که نتایج حاصل از این آزمایش فوری است، چنین غربالگری امکان می دهد تا برای یک ویزیت و درمان و غربالگری سریعا بیمار را آماده نمود.. با این حال ،VIA به عنوان یک ابزار غربالگری مبتنی بر استواچیتینگ دهانه رحم است و در حالی که حساسیت برای تشخیص ضایعات پیش سرطانی قابل توجه است، این ویژگی کم است 

ضعف عمده VIA این است که این یک تست ذهنی است و تفسیر می تواند از ارائه دهنده به ارائه دهنده متفاوت باشد. برآورد دقت این روش به طور گسترده ای متفاوت است و با حساسیت و خاصیت بالقوه بالاتری برای تشخیص بیماری به دست آمده توسط پزشکان نسبت به پرستاران متفاوت است. از آنجا که تجربه و آموزش اثربخشی VIA را به عنوان ابزار غربالگری تعیین می کند، برای استقرار و نظارت از راه دور ، کارکنان بهداشتی تازه کار بهتر است درکنار متخصص اصلی باشند. تله مدیسین و تلفن همراه توانایی کمک به کارکنان مراقبت های بهداشتی غیر پزشک در تفسیر نتایج VIA را دارد، در نتیجه، منابع فعلی را برای کمک به بیشتر زنان افزایش می دهد

 

منبع: PubMed

بالا