پزشکی از راه دور و سلامت الکترونیک

هدف این نوشتار اشنایی با تله مدیسین (Telemedicine) یا پزشکی از راه دور است اینکه تله مدیسین (Telemedicine) چیست ؟ چگونه انجام می گیرد ؟ و چه محاسن و منافعی دارد . و همچین ارائه مدلی برای این موضوع بنام هرم پزشکی الکترونیک یا (Telehealth Pyramid) که در بر گیرنده همه جنبه های مختلف موضوع مورد بحث ما می باشد . واژه تله مدیسین (Telemedicine) از دو کلمه Tele که یک لغت یونانی و به معنی «ارتباطات مسافت دور» است و کلمه مدیسین (medicine) به معنای درمان و طب، تشکیل شده است

بالا