پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه متمرکز بلند مدت از اطلاعات مراقبت سلامت یک فرد است که برای تمام ارائه کنندگان خدمات در هر مرکز و در هر زمان قابل استفاده باشد و به عنوان قسمت اصلی یک سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه محسوب می شود .سیستم هایی که دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند این قابلیت را دارند که در حالیکه موجب بهبود سطح سلامت بیمار می شوند، صدها ساعت در زمان صرفه جویی کنند وهزینه های مراقبت را نیز کاهش دهند .

یک پرونده الکترونیک سلامت موجب تصمیم گیری بهتر در سیر درمان و توسعه نتایج درمانی شده وداده های بهتری را برای بهداشت عمومی و تحقیقات جمع آوری می کند، اما فقط زمانی این اتفاق می افتد که برای ایجاد وتوسعه آن یک روش استاندارد انتخاب شده باشد.

 

اهمیت وضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت :

حفظ و نگهداری دقیق و کامل پرونده ها قسمت اساسی مدیریت درمان بیمار می باشد.

افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد (به هر دلیلی درمانی،کاری،سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده است. یادداشت ها و مدارک پزشکی در مکان ارائه خدمات بهداشتی بوجود می آید و همان جا نگهداری می شود. این تفکیک یادداشت ها و مدارک از نظر پزشکی نامطلوب است.

این موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه ی بیماران، ابهام در روند خدمات بلند مدت بالینی، دوباره کاری در تست های آزمایشگاهی و مطالعات تشخیصی، تاخیر در انجام تست ها و درمان های مورد نیاز و ضروری و هم چنین آزردگی خاطر، نارضایتی و نگرانی بیماران در مورد کیفیت و سالم بودن خدمات می شود.

قابلیت های تکنولوژی نظیر پرونده های الکترونیک سلامت، ابزارهایی را جهت سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند بهداشتی برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت و بهبود سلامت جامعه را در اختیار گذاشته است.

دسترسی به چنین اطلاعاتی به این معنی است که مشتریان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تصمیمات را بر اساس اطلاعات در وضعیت بهتری (کامل تر،دقیق تر،امن تر، در دسترس تر و...) اتخاذ می کنند.

 

 

مزایای پرونده الكترونیك سلامت 

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت: پرونده سلامت الكترونیك، سبب افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران، بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت‌های سلامت می‌شود.

صرفه جویی در زمان :پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی‌مورد، سبب صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل درمانی و پزشكی، می‌شود.

کاهش خطاهای پزشکی و صرفه جویی در هزینه: پرونده الکترونیکی سلامت، باعث کاهش خطا در نسخه نویسی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصاویر تشخیصی، کاهش آزمایش‌ها و نسخه‌های تکراری و بدنبال آن كاهش هزینه‌های درمانی می‌شود.

موثر در درمان بیماران: بهبود نتایج درمان، افزایش مشارکت بیمار در مراقبت بیمار از خودش در منزل از دیگر ویژگی‌های پرونده سلامت الكترونیك است.

 سهولت انجام فعالیت‌های  آموزشی  و پژوهشی: گفته می‌شود كه پرونده سلامت الكترونیك، سهولت در انجام پژوهش‌های حوزه سلامت را هم سبب خواهد شد.

مدیریت و نظارت: بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت، بهبود مدیریت بیماری‌های مسری،بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر ویژگی‌های پرونده سلامت الكترونیك است.

با بررسی آمار، به نظر می رسد که تقاضا برای نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت (EHR) به رشد خود ادامه خواهد داد. آینده EHR ها تماما در مورد بهبود تعامل بین بیماران و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی( اعم از مطب، بیمارستان، کلینیک و …) است. از آن جا که تقاضا برای EHR ها هنوز در حال افزایش است، فرصت های پیش روی این حوزه نرم افزاری نیز گسترش می یابند

 

همچنین بخوانید:

اینترنت اشیا و تله مدیسین

مدل سلامت الکترونیک - هرم سلامت

مروری بر دندانپزشکی از راه دور

بالا