مروری سریع بر سیستم اطلاعات سلامت

سیستم اطلاعات سلامت (HIS) به سیستمی گفته می‌شود که برای مدیریت داده‌های مراقبت‌های بهداشتی طراحی شده است. این شامل سیستم‌هایی می‌شود که پرونده الکترونیکی پزشکی بیمار (EMR) را جمع‌آوری، ذخیره، مدیریت و منتقل می‌کنند؛ یک مدیریت عملیاتی بیمارستان یا سیستمی که از تصمیمات سیاست‌های مراقبت های بهداشتی حمایت می‌کند.

سیستم‌های اطلاعات سلامت همچنین شامل سیستم‌هایی است که داده‌های مربوط به فعالیت‌های تامین دهندگان و سازمان‌های بهداشتی را مدیریت می‌کنند. به عنوان یک تلاش یکپارچه، این سیستم‌ها ممکن است برای بهبود نتایج بیمار، اطلاع رسانی در تحقیقات و تأثیرگذاری بر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری استفاده شوند. از آنجا که سیستم‌های اطلاعات سلامت معمولاً به حجم زیادی از داده‌های حساس دسترسی داشته، آنها را پردازش و یا نگهداری می کنند، امنیت یک مسئله اساسی است.

فناوری اطلاعات سلامت (HIT) شامل توسعه سیستم های اطلاعات سلامت است.

سلامت

مفهوم سازمان مراقبت بهداشتی

سازمان مراقبت بهداشتی عبارت است از کلیه مراکز و سازمان‌هایی که با هدف تامین سلامت بیماران از طریق ارائه مراقبت سلامت فعالیت می‌کنند، مثل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها، مراکز اورژانس،مراکز توانبخشی، خانه‌های بهداشت، خانه های پرستاری، مراکز بهداشت روانی(تیمارستان‌ها).

 

سه ویژگی سازمان‌های مراقبت بهداشتی

یک سازمان مراقبت بهداشتی با سه ویژگی یا مولفه مشخص می‌شود و هرگاه حتی یکی از این ویژگی‌ها وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌توانیم به آن سازمان یا موسسه، سازمان مراقبت بهداشتی بگوییم. حال باهم ببینیم این ویژگی‌ها اصلا چی هستند.

• برخوردار بودن از امکانات و تسهیلات دائمی
• ارائه خدمت به بیماران
• حفظ اطلاعات مربوط به مراقبت سلامت بیماران

در سازمان‌های مراقبت بهداشتی کار اصلی و محوری، مراقبت از بیمار است و لذا اطلاعات مربوط به آن باید تولید، پردازش و ذخیره گردد. اهمیت اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی به اندازه‌ای است که به حفظ و ارتقای کیفیت آن به شدت تاکید شده است، به طوری که آن را یکی از سه مولفه تشکیل دهنده سازمان‌های مراقبت بهداشتی تلقی کرده‌اند.

طبق مطالبی که عنوان شد می‌توان گفت ساختار رشته‌های مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی جهت تحقق مولفه‌ حفظ اطلاعات سلامت سازمان‌های مراقبت بهداشتی تعریف شده است.

 

اهمیت :
بخش مدارک پزشکی این مرکز با هدف ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران ارشد مرکز و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی به شمار می آید:

  1. ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیمار به ازای تمام مراجعات بستری و سرپایی و اورژانسی
  2. گردآوری و جمع بندی آمار عملیات تشخیصی و درمانی انجام شده و ترسیم نمودار های مربوطه
  3. پاسخگویی به مکاتبات قانونی به منظور کمک به مراجع قانونی در احقاق حق متقاضیان
  4. کمک به امرتصمیم گیری های مدیریتی از قبیل توسعه امکانات و تجهیزات و جذب پرسنل و غیره با استفاده ازآمارها

 

تعریف محرمانگی

محرمانگی در زمینه  واگذاری اطلاعات به افراد مطرح می شود. به عبارت خیلی ساده محرمانگی به مفهوم حفظ یك راز است. هنگامیكه یك بیمار مراقبت دریافت می كند، بدون توجه به اینكه چه مرکزی و چه کسی مراقبت را فراهم می كند، مسئله مهم این است كه اطلاعات پرونده بیمار محرمانه بماند و بعنوان یك راز نزد كاركنان حرفه ای درمان امانت است و نباید به شخصی كه اجازه دریافت پرونده را ندارد، واگذار شود.

 

همچنین بخوانید:

مروری سریع بر تله مدیسین و مزایای آن

پیدایش بیمارستان های هوشمند

داده‌ها مهم‌ترین کاتالیزور برای IOHT هستند

 

بالا