هوش مصنوعی و تشخیص ساده سرطان پوست

مهارت پزشک حاذقی که همواره افراد بسیاری به دنبال پیدا کردنش هستند، شاید در روزگاری نه چندان دور به داخل موبایل هوشمندی که دارید راه پیدا کند، چرا که پژوهشگران استنفورد خبر می دهند که موفق به توسعه الگوریتم یادگیری عمیقی شده اند که در حال حاضر می تواند همتای یک پزشک باتجربه، سرطان پوست را تشخیص دهد.

این آزمایش با استفاده از سیستم تشخیص تصویر گوگل انجام شده و بیش از ۱۳۰ هزار تصویر مرتبط به بیماری های پوسی که دربرگیرنده ۲۰۰۰ بیماری بوده اند به سیستم هوش مصنوعی منتقل گشته است. به همین شکل الگوریتم نهایی مورد بحث حتی می تواند انواع مختلف سرطان پوست را نیز از هم تشخیص داده و قدرت تشخیصی کاملاً قابل قبول ارائه نماید.

به گفته سازندگانش، الگوریتم مورد بحث دقتی ۹۱ درصدی را از خود به جای گذاشته است. پژوهشگران استنفورد خبر می دهند که تمایل دارند این الگوریتم را در اختیار جامعه پزشکی قرار دهند اما ابتدا باید کار تکمیل آن به پایان برسد و آزمایش های بیشتری روی آن انجام گیرد تا در نهایت دقتی بهتر از ۹۱ درصد ارائه دهد.

در صورت قرار گرفتن این الگوریتم در اختیار پزشکان، کار تشخیص سرطان پوست و بیماری های مشابه دیگر بسیار سریع تر می شود و حتی می توان متصور بود که روزی همه این الگوریتم در قالب یک اپ در موبایل شما جای گیرد که با استفاده از دوربین دستگاه، بتواند شرایط پوست را به سادگی آنالیز کند.

 

بالا