حوزه‌هاى سلامت دیجیتال

فواید فراوانى از سلامت الکترونیکى مى توان به دست آورد اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که توسعه و گسترش خدمات بهداشتى و درمانى بدون استفاده از رایانه و تکنولوژى هاى مرتبط عملیاتى نخواهد بود. لذا براى تبیین بیشتر این کاربرد در ۱۰ حوزه به شرح زیر قابل تفسیر است:

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

  •  توانمندسازى

به دلیل در دسترس قرار گرفتن اطلاعات و دانش پایه و مورد نیاز پزشکى و بهداشتى از سوى شبکه هاى اطلاعاتى براى همگان، راه هاى جدیدى به سوى درمان بیمار محور در جامعه اطلاعاتى ایجاد مى شود. مردم جوامعى که اطلاعات صحیح و کافى را نسبت به مراقبت از سلامت خود دارند، کمتر دچار بیمارى شده و در صورت ابتلا به بیمارى نیز مى دانند که در چه زمانى به چه متخصصى رجوع کنند. بدین ترتیب از مراجعه هاى مکرر آن ها به مراکز غیرمرتبط جلوگیرى به عمل آمده و در نتیجه شاهد ترافیک هاى بیهوده در محیط هاى بهداشتى نخواهیم بود، افزون بر این افراد بیمار مى توانند آموزش هاى مورد نیاز خود را در مورد برخورد با بیمارى و عوارض آن از طریق شبکه هاى اطلاع رسانى دریافت کنند.

 

  • امکان تبادل اطلاعات میان مؤسسات بهداشتى

در این حوزه از سلامت دیجیتال امکان تبادل اطلاعات و اسناد پزشکى میان مؤسسات بهداشتى و درمانى فراهم خواهد شد به نحوى که همواره از آخرین تغییرات دارویى، نسخه هاى درمانى، آموزش هاى پرستارى و مراقبتى و دیگر اطلاعات مورد نیاز آگاه شوند، بانک هاى اطلاعاتى (Data Base) این مؤسسات همواره به روز بوده و از آخرین تجربیات همکاران خود در هر گوشه از جهان مى توانند استفاده کنند.

 

  • اصول اخلاقى

سلامت الکترونیکى الگوهاى نوین ارتباطى میان پزشک و بیمار؛ پزشک و پزشک را ایجاد خواهد کرد و چالش ها، تهدیدها، تحولات ونیز فرصت هاى جدیدى از جنبه اخلاق را به وجود مى آورد. از جمله این چالش ها بحث اخلاق پزشکى در درمان هاى online، محرمانه ماندن اطلاعات بیماران، محرمانه نگه داشتن مهارت هاى تخصصى پزشکان و نیز رضایت پزشک و بیمار در درمان است.

 

  •  کارآیى

خصوصیاتى همچون حافظه، سرعت در پردازش و تحلیل و توانایى انجام حجم زیادى از عملیات موجب خواهد شد که مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى با استفاده از رایانه بتواند پیشرفت هاى قابل ملاحظه اى در راه توسعه و پیشرفت بردارد. براى تصمیم گیرى در عرصه ارائه خدمات سلامت اصل نخست جمع آورى اطلاعات مناسب است. در زمان هاى گذشته در اثر یک مورد بیمارى جدید زمان زیادى را به خود اختصاص مى داد، اما امروزه به عنوان اقدامى فورى در بخش سلامت دیجیتال، قابل انجام است.

 

  • آموزش online

یکى از حوزه هاى سلامت الکترونیکى که ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگى نیز با آموزش الکترونیکى learningـدارد حوزه آموزش online سلامت است. در این بخش از سلامت دیجیتال متون آموزش پزشکى، آموزش سلامت، اطلاعات بهداشتى و درمانى و نیز اطلاعات پیشگیرى از وقوع بیمارى ها به صورت online و به شکل متن، صدا، تصویر و فیلم بر روى شبکه جهانى وب (world wide web) قرار مى گیرد تا همه کاربران به آن دسترسى داشته باشند. همچنین جدیدترین مسائل و یافته هاى پزشکى دنیا نیز بر روى شبکه جهانى قرار مى گیرد تا پزشکان و متخصصان با مراجعه به آن اطلاعات پزشکى و درمانى خود را به روز نگاه دارند.

 

  • ارتباطى جدید

سلامت دیجیتال نوعى ارتباط جدید میان بیمار و پزشک برقرار خواهد کرد. ارتباطى تمام وقت و ۲۴ ساعته که این ارتباط در روزهاى غیرکارى و تعطیل نیز قابل انجام است. بیمار از طریق آدرس اینترنتى که پزشک معالجش در اختیار او قرار داده، مى‌تواند آخرین اطلاعات را درباره بیمارى خود به دست آورده و با آخرین و جدیدترین درمان‌ها آشنا شود. افزون بر این مى‌تواند علایم و نشانه‌هاى جدید را که خود مى‌بیند و دردهایى را که در بدن خود احساس مى‌کند به صورت online در اختیار پزشک معالج خود قرار دهد و پزشک نیز راهنمایى‌هاى خود را به صورت online انجام دهد، بدون این که نیاز به حضور فیزیکى هر یک از دو طرف در مطب و یا بیمارستان باشد. همچنین در صورت حاد شدن مشکل مریض مى‌تواند با ارسال درخواستى براى پزشک معالج خود، تقاضاى حضور فیزیکى ایشان را در منزل و یا محل کار خود بنماید.

این نوع از ارتباط که شکل جدیدى از ارتباط میان پزشک و بیمار است به نوعى مشارکت تبدیل شده و منجر به اتخاذ تصمیمات مشترک نیز خواهد شد که این امر در بیمارى‌هاى جدید موجب افزایش سطح علمى پزشک و معالجه زودتر بیمار خواهد شد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

  • گستره جغرافیایى

توسعه گستره مراقبت‌هاى بهداشتى به فراتر از مرزهاى جغرافیایى در مقوله سلامت الکترونیکى بیماران مفهوم جدیدى است از پزشکان بى‌مرز.

در حوزه e-Health مراقبت‌هاى درمانى به فراتر از مرزهاى قراردادى بشرى، پزشکان را قادر مى‌سازد تا به آسانى مراقبت‌هاى پزشکى خود را به صورت online از طریق اینترنت پیگیرى نمایند و نیز دسترسى بیماران را به دلیل نبود حضور فیزیکى پزشک معالج، محدود نخواهد کرد. همچنین پزشکان قادر خواهند بود تا با حضور مجازى در کشورهاى عقب مانده به مشکلات بیماران این کشورها رسیدگى کنند. بدون آن که حضور فیزیکى خود را در کشورشان از دست بدهند. این امر منجر به افزایش سطح جهانى سلامت بهداشتى خواهد شد.

 

  • افزایش کیفیت خدمات سلامت

به دلیل ثبت و نگهدارى اطلاعات پزشکان و مراکز بهداشتى در حافظه رایانه‌ها، مقایسه میان ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتى درمانى راحت‌تر خواهد بود. زمانى که این مقایسه صورت مى‌گیرد مشتریان به سوى مراکزى که خدمات با کیفیت ترى ارائه مى‌دهند، هدایت خواهند شد و این امر سبب ازدحام جمعیت در مراکز بهداشتى و لزوم نوبت‌دهى براى مراجعه، اعلام نتایج آزمایشگاهى و امکان بحث و بررسى راه‌هاى درمانى از طریق اینترنت را فراهم مى‌آورد و به دلیل استقبال مردم از مراکز درمانى با کیفیت‌تر، دیگر مراکز نیز به سمت تعالى پیش خواهند رفت.

 

  • مبتنى بر مدارک بودن

معالجات در محیط e-Health باید براساس مستندات صورت بگیرد به این معنى که اگر براى بیمار روش درمانى خاصى پیشنهاد شود این روش باید با یافته‌هاى علمى روز مطابقت داشته باشد همچنین پیش بینى یک روش درمانى نیز براساس آخرین اطلاعات و دانش پزشکى روز میسر خواهد شد. البته در این حوزه نیاز به کار زیادى وجود دارد تا بسترهاى علمى آن فراهم شود.

 

  • افزایش دسترسى به خدمات تأمین عدالت

استفاده از خدمات e-Health سبب خواهد شد که افراد خدمات سرویس‌هاى بهداشتى درمانى مورد نیاز خود را از ارائه دهندگان آن در هر نقطه از جهان دریافت کنند. این خدمات مى‌تواند شامل مشاوره‌هاى ساده و ابتدایى تا معالجات پیچیده‌ترى در بیمارى‌هاى مزمن باشد. به این ترتیب فردى که تاکنون تنها امکان استفاده از خدمات بهداشتى را تنها در شهر خود داشته است اکنون توانایى استفاده از این خدمات را در هر کجاى دنیا دارد و دسترسى استفاده‌کنندگان به مراکز بهداشتى راحت‌تر شده و بدین ترتیب امکان برقرارى عدالت فراهم خواهد شد.

 

همچنین بخوانید:

کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان توسط هوش مصنوعی

تفاوت تله ویزیت با تله مدیسین

پزشکی از راه دور، امکان دسترسی به خدمات بهداشت و درمان با قیمت مناسب

بالا