پوشش پزشکی مراقبت از سلامت از راه دور

زنده تعاملی :سرویس پوشش داده شده است

 • خدمات تله مدیسین باید از طریق ارتباطات صوتی، گفتاری و ارتباطی تعاملی مورد استفاده قرار گیرند تا واجد شرایط بازپرداخت شوند. خدمات E & M باید در زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی (تاخیر در ثانیه یا چند دقیقه) به عنوان تعامل دو طرفه انتقال داده ها و اطلاعات پزشکی بین بیمار و ارائه دهنده خدمات بهداشتی واجد شرایط باشد.

• سیستم صوتی و تصویری تله مدیسین که باید مورد استفاده قرار گیرد، حداقل باید توانایی تعریف رویه ای از کد ارائه شده از راه دور پزشکی را داشته باشد. تجهیزات مخابراتی باید با کیفیت باشد تا تمام اجزای لازم را برای تکمیل سطح سرویس برای کد CPT-4 صورتحساب ببندد. اگر یک محدوده تشخیصی محیطی برای ارزیابی بیمار مورد نیاز است، باید تصمیم قطعی یا کیفیت صوتی را برای تصمیم گیری ارائه دهد.

 • ارائه دهنده خدمات بهداشتی که مسئولیت نهایی مراقبت از بیمار را دارد، باید در ایالت کالیفرنیا مجوز گرفته و به عنوان یک ارائه کننده Medi-Cal ثبت نام کند.

 • تمام اطلاعات پزشکی که در هنگام تحویل مراقبت های بهداشتی از طریق تله مدیسین منتقل می شود باید بخشی از پرونده پزشکی بیمار که توسط ارائه دهنده خدمات صدور مجوز نگهداری می شود، شود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

 موافقت بیمار - ویدئو زنده

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در سایت تولید کننده ابتدا باید قبل از ارائه خدمات از طریق تلفن همراه، رضایت شغلی خود را دریافت کند و رضایت شغلی را در پرونده پزشکی بیمار، از جمله موارد زیر ذکر کند:

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

• شرح خطرات، منافع و پیامدهای تله مدیسین

• بیمار حق دارد تافرآیند تکمیل درمان از حقوق خود استفاده کند

 • تمام حمایت های محرمانه موجود اعمال می شود

• بیمار به تمام اطلاعات پزشکی منتقل شده دسترسی دارد

• هیچ گونه تصاویر و اطلاعات بیمار برای دیگران منتشر نمی شود (اشخاص بدون رضایت کتبی)

 

پذیرش بیمار – ذخیره و نگهداری اطلاعات

ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی باید مراقب باشد رضایت آگاهانه بخش 2290.5 قانون تجارت و حرفه ها، زمانی که یک بیمار به وسیله ذخیره و نگهداری اطلاعات به بیمارستان teleophthalmology و teledermatology می رسد، مطابقت داشته باشد. 

 

سایت های ذکر شده مجاز (سایت بیمار)

 برای مقاصد بازپرداخت برای درمان تحت پوشش یا خدماتی که از طریق سلامت از راه دور ارائه شده است، نوع تنظیم که در آن خدمات برای بیمار یا توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی ارائه می شود، محدود نمی باشد (بخش شماره 14132.72 (e) W & I Code.)

 

تمرین کنندگان سایت مجاز (سایت ارائه دهنده)

 هیچ گونه محدودیتی در نوع یا مکان وجود ندارد با این حال، مستلزم صدور مجوز در ایالت کالیفرنیا، ثبت نام به عنوان یک ارائه دهنده Medi-Cal و پیروی از مجوز،جزو فعالیت است. علاوه بر این، سایت دوردست (ارائه دهنده) تنها یک بازدید قابل پرداخت است که اگر آن را با تمام الزامات برنامه Medi-Cal برآورده کند.

 

همچنین بخوانید:

پیاده‌سازی سلامت دیجیتال برای بیماران ، بهداشت و سلامت

قانون حریم خصوصی HIPAA به چه معنیست؟

مروری بر دورا پزشکی

بالا