با این ابزار کوچک شاید بتوان سرطان را سریع تر شکست داد

فرمی از درمان سرطان با بهره گیری از میدان الکتریکی برای یافتن و از بین بردن غده های بدخیم سرطانی هنوز جای بحث و کار بسیار دارد، چرا که تاثیرگذاری درست آن روی بدن اهمیت بسیاری دارد و باید امنیت کامل تضمین شود.

این دستگاه که به اندازه یک سکه است توسط مرکز تحقیقاتی MIT در سنگاپور توسعه یافته و به محققین اجازه می دهد تا با دقت بیشتر و بهتری بتوانند اثرات جانبی این نوع درمان را مطالعه کنند.

نکته جالب در مورد این دستگاه بسیار کوچک، قابل استفاده بودن برای مصرف خانگی و توسط اشخاص غیر متخصص است. متخصصین باید ابتدا ترکیبی از هیدروژل، سلول سالم و انواع سلول های سرطانی گرفته شده از شخص را وارد دستگاه کرده، آن هم پیش از اینکه دستگاه را در میدان الکتریکی با فرکانس های مختلف قرار دهند.

با انجام چنین کاری، پزشکان متوجه خواهند شد که چه فرکانس میدان الکتریکی می تواند برای درمان هر فرد مناسب باشد. جیولیا آدریانی از تیم پژوهشگران می گوید که طی سه روز می توان به این سوال مهم پاسخ داد و برای افرادی که از متاستاز و فراگیر شدن سلول های سرطانی در حال مرگ هستند، زمان به مفهوم همه چیز است.

در این نوع شیوه درمانی، الکتریسیته عامل اصلی است. البته فراموش نکنیم که بدن ما در برابر الکتریسیته ناتوان است و میزان ولتاژ بالا می تواند انسان سالم را در کمتر از یک ثانیه نابود کند اما مبحث اصلی پیدا کردن فرکانس و شدت لازم است. مولکول هایی که سبب ایجاد سلول های سرطانی می شوند در یک فرکانس خاصی که قرار بگیرند از بین می روند در حالی که این فرکانس هیچ آزاری به سلول های سالم بدن ما وارد نمی کند.

بنابراین با پیدا کردن چنین راه حلی می توان با خطر کمتری سلول های سرطانی را از بدن زدود و سرطان را شکست داد.

بالا