تشخیص ۹۹ درصدی سرطان با هوش مصنوعی گوگل

سیستم هوش مصنوعی گوگل سرطان پیشرفته پستان را با دقت 99 درصد و بسیار بهتر از انسان تشخیص می‌دهد.

 

گوگل مدرک بهتری رو کرده است که هوش مصنوعی می‌تواند منبع قابل اطمینانی در تشخیص سرطان باشد.

 

محققان این غول فناوری، یک ابزار یادگیری عمیق ابداع کرده‌اند که می‌تواند در هنگام مشاهده تصاویر پزشکی، سرطان سینه متاستاتیک(پیشرفته) را با دقت بیشتری نسبت به متخصصان تشخیص دهد. این تیم الگوریتم خود را آموزش داد تا ویژگی‌های تومور را با استفاده از دو مجموعه تصاویر آسیب شناختی تشخیص دهد و به آن توانایی تشخیص سطح پیشرفته بیماری را در شرایط مختلف داد.

نتیجه یک سیستم هوش مصنوعی بود که می‌تواند تفاوت بین تصاویر بیماران مبتلا به سرطان و غیرسرطانی را با 99 درصد دقت تشخیص دهد. این سیستم در جستجوی متاستازها و تومورهای بسیار کوچک که حتی انسان معمولا آن را تشخیص نمی‌دهد، بسیار خوب عمل می‌کند. پاتولوژیست‌هایی که تشخیص بیماری‌ها را بر عهده دارند، دریافتند که این فناوری یادگیری عمیق کارشان را ساده کرده است و نه تنها باعث کاهش میزان عدم تشخیص غده‌های کوچک و متاستازها می‌شود، بلکه زمان بررسی را به نصف رساند و حتی به یک دقیقه هم کاهش داد.

این رویکرد فوری در این زمینه اثربخشی بسیاری دارد، زیرا به دنبال سرطان پستان در مراحل پیشرفته می‌گردد که هنوز راه حل شناخته شده‌ای برای آن وجود ندارد.

 

متاستاز

"متاستاز (Metastasis) " یا "دگرنشینی" یا "فراگستری" به گسترش و مهاجرت سلول‌های سرطانی از یک بافت به بافت‌های دیگر گفته می‌شود. به این نوع تومورها، تومورهای دگرنشین گفته می‌شود. انتقال بیماری، عموما سرطان، از نقطه‌ای از بدن به نقطه‌ای دیگر درحالی‌ که پیوند مستقیمی میان آنها وجود ندارد، رخ می‌دهد. در برخی از سلول‌های توموری تعداد اندکی از خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند و سلول توموری هنوز کم و بیش شبیه سلول اولیه‌ای هستند که از آن منشأ گرفته‌اند. تومورهایی که در اثر این سلول‌ها پدید می‌آیند، تومورهای خوش‌خیم نامیده می‌شوند. تومورهای خوش‌خیم، گسترش محدودی دارند و تومور فقط در همان محل سلول اولیه مشاهده می‌شود.

اما در برخی از یاخته‌های توموری در اثر جهش‌های بیشتر، اغلب خصوصیات سلول اولیه تغییر می‌کند. این سلولها پروتئین‌هایی را بیان می‌کنند که در حالت عادی در سلول‌های طبیعی بیان نمی‌شوند. همچنین در این سلولها از بیان برخی از پروتئین‌ها جلوگیری می‌شود.

این تغییرات در بیان پروتئین‌های سلولی باعث می‌شود سلول سرطانی ارتباط خود را با سلول‌های مجاور از دست بدهد و با تجزیه ماتریس بین سلولی، از محل اولیه خود مهاجرت کرده و به محل دیگری بروند و در آنجا نیز باعث ایجاد تومور شوند. دانشمندان خاطرنشان کردند که متاستاز عامل مهمی در بسیاری از انواع سرطان است. تطبیق این سیستم برای جستجوی تومورهای دیگر زیاد طول نخواهد کشید. زمانی که برای استفاده عملی آماده شود، می‌تواند به تشخیص‌های بسیار قابل اعتماد منجر شود و به پزشکان کمک کند تا زمان بیشتری را صرف مراقبت از بیماران خود کنند.

 

منبع: خبرآنلاین

 

بالا