صفر تا صد پرونده الکترونیک سلامت

هر نوع اطلاعات مربوط به سلامت جسمی یا روانی یا وضعیت یک فرد که در سیستم های الکترونیکی ثبت می شود و برای کسب، انتقال، دریافت، ذخیره، بازیابی، اتصال و دستکاری داده های چند رسانه ای به منظور فراهم کردن مراقبت بهداشتی اولیه و خدمات بهداشتی مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد .

پرونده الکترونیک سلامت شامل یادداشتهای بهداشتی درمانی دوران عمر یک فرد است که در داخل سیستم بهداشتی درمانی ایجاد و به صورت خصوصی و محرمانه نگهداری می شود. این پرونده بصورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان و زمان به منظور حمایت و پشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد.

پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم اطلاعات الکترونیکی ایمن وقابل توسعه است که استفاده کنندگان مجاز در مراکز بهداشتی درمانی در هر زمان به اطلاعات گذشته بیمار دسترسی دارند و اطلاعات درمانی جدید بیمار را نیز به آن اضافه می نمایند.

 

دسترسی به اطلاعات کامل بیمار در بهبود مراقبتهای بالینی و کاهش اشتباهات پزشکی بسیار مهم است.

پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه متمرکز بلند مدت از اطلاعات مراقبت سلامت یک فرد است که برای تمام ارائه کنندگان خدمات در هر مرکز و در هر زمان قابل استفاده باشد و به عنوان قسمت اصلی یک سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه محسوب می شود .سیستم هایی که دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند این قابلیت را دارند که در حالیکه موجب بهبود سطح سلامت بیمار می شوند، صدها ساعت در زمان صرفه جویی کنند وهزینه های مراقبت را نیز کاهش دهند .

یک پرونده الکترونیک سلامت موجب تصمیم گیری بهتر در سیر درمان و توسعه نتایج درمانی شده وداده های بهتری را برای بهداشت عمومی و تحقیقات جمع آوری می کند، اما فقط زمانی این اتفاق می افتد که برای ایجاد وتوسعه آن یک روش استاندارد انتخاب شده باشد.

 

اهمیت وضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت :

حفظ و نگهداری دقیق و کامل پرونده ها قسمت اساسی مدیریت درمان بیمار می باشد.

افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد (به هر دلیلی درمانی،کاری،سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده است. یادداشت ها و مدارک پزشکی در مکان ارائه خدمات بهداشتی بوجود می آید و همان جا نگهداری می شود. این تفکیک یادداشت ها و مدارک از نظر پزشکی نامطلوب است.

این موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه ی بیماران، ابهام در روند خدمات بلند مدت بالینی، دوباره کاری در تست های آزمایشگاهی و مطالعات تشخیصی، تاخیر در انجام تست ها و درمان های مورد نیاز و ضروری و هم چنین آزردگی خاطر، نارضایتی و نگرانی بیماران در مورد کیفیت و سالم بودن خدمات می شود.

قابلیت های تکنولوژی  نظیر پرونده های الکترونیک سلامت، ابزارهایی را جهت سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند بهداشتی برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت و بهبود سلامت جامعه را در اختیار گذاشته است.

دسترسی به چنین اطلاعاتی به این معنی است که مشتریان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تصمیمات را بر اساس اطلاعات در وضعیت بهتری (کامل تر،دقیق تر،امن تر، در دسترس تر و...) اتخاذ می کنند.

 

ماهیت و محتوای پرونده الکترونیک سلامت :

پرونده الکترونیک سلامت در بر گیرنده ی اطلاعات مراقبت بهداشتی است که در طول حیات فرد (حتی می تواند قبل از تولد و پس از مرگ را هم شامل شود) به صورت الکترونیکی، باهدف پشتیبانی از مراقبت مستمر با کیفیت بهتر، آموزش و پژوهش ذخیره شده است. در واقع پرونده الکترونیک سلامت تمام عملکردهای یک پرونده سنتی را با کیفیت بهتر پوشش می دهد.

پرونده الکترونیک سلامت یک منبع واحد و منسجم، یکپارچه و کامل  از اطلاعات بهداشتی بیماران فراهم می سازد. مسائلی از قبیل: درمان، تجویز، نتایج آزمایشات، اثرات تشخیصی، اطلاعات ژنتیکی مهم، تصاویر پزشکی، اطلاعات مربوط به محیط و اطلاعات مراقبت های بهداشتی در آن گنجانده می شود.

پرونده ی بهداشتی بیماران شامل اسناد اصلی و اولیه خدمات تدارک دیده شده در تمام مراکز مختلف مراقبتی می باشد.

پرونده الکترونیک سلامت برای هر فرد یک پرونده ی محرمانه ی مادام العمر از سابقه ی بهداشتی فرد و مراقبت از وی در یک سیستم بهداشتی فراهم می کند.

این پرونده به صورت الکترونیک در دسترس ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و هر فرد مجاز در هر مکان و در هر زمان قرار خواهد گرفت تا از مراقبت با کیفیت بالا حمایت شود، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور موجب توسعه ی کیفی خدمات بهداشتی می شود.

 

فواید و مزایای پرونده الکترونیک سلامت  :

پرونده ی الکترونیک سلامت علاوه برانجام دادن تمامی عملکردهای پرونده های سنتی اولیه، دارای مزایای فراوان دیگری نیز می باشد.که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود :

 

دسترسی همزمان به محتویات اطلاعات از مکان های مختلف :

مشاوران، پزشکان، پرستاران (و تمامی افراد مرتبط به بهداشت درمان) در ساختمان های مختلف یا راه های دور (کشوریا شهرهای دیگر) می توانند در یک زمان دسترسی به پرونده های بیمار داشته باشند. این امر باعث می شود تصویر یکپارچه ای از آنچه در پرونده هست بدست آید.

 

صحت محتویات :

از آنجا که اطلاعات به صورت کد ماشینی یا تایپ دستی ذخیره می شوند امکان خطا در نمایش اطلاعات نیست.

 

کاهش هزینه و بهره وری:

پرونده الکترونیک سلامت باعث حذف فاصله زمانی بین نوشتن گزارشات و آماده شدن تصاویر می شود. هم چنین باعث سهولت در نوشتن، ذخیره و بازیابی گزارشات دارای تصاویردر زمان اقدام می شود.

 

کاهش خطاهای ارائه داده:

برای اطلاعاتی که در یک مدل قابل فهم و ساختمند کامپیوتری ذخیره می شوند، پرونده الکترونیک سلامت یادآوری ها و هشدارهای اتوماتیک جهت اجتناب از خطاهای ارائه داده و استفاده از خدمات پیشگیرانه را بهبود بخشیده.

 

پشتیبانی تصمیم گیری:

یک پرونده کامل و دقیق پزشکی به پزشک اجازه می دهد بر اساس اطلاعاتی که در پرونده هست تصمیم بگیرد. توانایی ارتباط دادن اجزا اطلاعات جدید می تواند به بهتر شدن نتایج تصمیم گیری در مراقبت های طبی و اقدامات پزشکی کمک کند.

 

جلوه های مختلف اطلاعات:

از آنجا که اطلاعات به صورت الکترونیکی و ساخت یافته و نظام یافته ذخیره می شوند، در صورت مشخص شدن ارتباطات، می تواند به فرم های مختلف نمایش یابد

 

پشتیبانی سایر تحلیل های اطلاعات:

تحقیقات پزشکی، بررسی های اپیدمیولوژی و تحلیل روند بیماری می تواند بر اساس پرونده های پزشکی شکل گیرد، این گونه از تحلیل اطلاعات بر اساس استخراج اطلاعات در گروهی از پرونده ها شکل می گیرد، به این ترتیب ارتباط موقعیت جغرافیایی و بیماری های خاص یا بیماری وسن و نظایر آن مشخص شود.

 

مشارکت در مراقبت های پزشکی:

دو بیمارستان به راحتی می توانند از محتویات یک پرونده پزشکی بدون نیاز به انتقال بین دو مکان استفاده کنند.با توجه به موارد عنوان شده در زمینه مزایا و ضرورت ایجاد پرونده الکترونیک در مراکز درمانی، تکنولوی دکتر لینک با در اختیار قرار دادن این امکان برای شما عزیزان گامی در جهت پیشرفت نظام سلامت برداشته است. همچنین با ایجاد تکنولوژی مراقبت و درمان سمت بیمار دکتر یو این امکان در اختیار بیماران شما نیز قرار گرفته است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوران ما در تماس باشید.

 

منبع: drlink

 

همچنین بخوانید:

پرونده سلامت الکترونیک در مقایسه با پرونده های کاغذی چگونه هستند؟

معجونی به نام پرونده ی الکترونیک

تغییرات بزرگی که مدیریت کلان داده در بهداشت و درمان ایجاد می‌کند

بالا