تله مدیسین (پزشکی از راه دور) چگونه پدید آمد؟

همانطور که میدانید تله مدیسین به متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه میدهد تا با استفاده از تکنولوژی ارتباطات، ارزیابی، تشخیص و درمان بیماران را انجام دهند. این رویکرد  یک تکامل قابل ملاحظه در دهه گذشته بوده و در حال تبدیل شدن به  بخشی  از زیرساخت های مراقبت های بهداشت آمریکا به طور فزاینده شده است اما در ادامه ببینیم که چگونه به وجود آمده است؟

آنچه که امروزه ما به عنوان تله مدیسین میشناسیم  در دهه 1950 آغاز شد، هنگامی که چند سیستم بیمارستان و مراکز پزشکی دانشگاه شروع به تلاش برای پیدا کردن راه های  اشتراک گذاری اطلاعات و تصاویر از طریق تلفن بایکدیگر کردند.در یکی از اولین موفقیت ها، دو مرکز بهداشتی در پنسیلوانیا قادر به انتقال تصاویر رادیولوژیکی از طریق تلفن بودند.در روزهای اول، پزشکی تله مدیسین بیشتر برای اتصال پزشکان با بیمار در یک مکان ویا ایجاد ارتباط با متخصصان در جایی دیگر استفاده میشد که مزایای زیادی برای روستاییان و یا  جمعیت هایی که به متخصصان به راحتی دسترسی نداشتند، دربرداشت.در طول چند دهه بعدی، تجهیزات لازم برای انجام بازدید از راه های دور گران و پیچیده باقی ماند بنابراین استفاده از این رویکرد در حال رشد ، محدود بود.

با افزایش سن اینترنت،تغییرات عمیقی برای فعالیت تله مدیسین  پدید آمد وبا گسترش دستگاه های هوشمند که قادر به انتقال ویدئو با کیفیت بالا هستند، امکان ارائه مراقبت های بهداشتی از راه دور  به بیماران در منزل، محل کار و...فراهم شد.همچنین در زندگی فردی این امکانات جایگزینی برای معاینه شخصی در هر دو بخش مراقبت های  اولیه و تخصصی شدند.

بالا