بیمارستان هوشمند، مطب هوشمند و پرونده پزشکی هوشمند

با توسعه فناوری های جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT، شاهد بهره گیری از آنها در حوزه های مختلف از جمله سلامت هستیم و راهکار جامع و یکپارچه بیمارستان هوشمند به عنوان گستره ای جدید در این حوزه، در همین راستا ارزیابی می شود.اگرچه ارائه خدمات سلامت به عهده متولیان این حوزه است، اما تسهیل گری، روان سازی، هوشمند سازی و ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه برای این گونه خدمات از مهم ترین وظایف شرکت ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات است.

راهکار جامع و یکپارچه بیمارستان هوشمند، تمام فعالیت ها با استفاده از ابزارهای تکنولوژی مدرن و پیشرفته انجام می شود تا بهبود مستمر رخ دهد و از این طریق شاهد افزایش رضایت عمومی مردم از عملکرد بیمارستان ها خواهیم بود.

می توان ادعا کرد که وقتی این راهکار به طور کامل پیاده سازی شود، جریان شفاف و دقیق اطلاعاتی در تمام زمینه ‍ های کلینیکی، مدیریتی، مالی و اقتصادی، پشتیبانی و لجستیک به وجود آمده و زمینه بهبود مستمر فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات در حوزه بهداشت و درمان فراهم می شود. دسترسی به اطلاعات دقیق، درست و به روز باعث می شود تا تصمیمات بهینه اتخاذ شود و از اشتباهات و خطاها جلوگیری شود که این موضوعات در راهکار بیمارستان هوشمند دست یافتنی است.

در این راهکار برای هر فرد، یک پرونده هوشمند پزشکی تشکیل می شود (EMR) و تمام خدمات ارائه شده در هر یک از بخش ها، در آن ثبت، ذخیره و به روزآوری می شود و به عبارتی، اطلاعات بیماران در بخش های مختلف بیمارستان به صورت جداگانه نگهداری نشده و این اطلاعات در سایر مراکز خدمات سلامت و دیگر بیمارستان ها نیز با توجه به پروتکل های استاندارد تعریف شده توسط وزارت بهداشت، قابل دسترسی بوده و اطلاعات نیز مبادله می شود.

در نهایت، با پیاده سازی راهکارهای سلامت هوشمند، شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت برای هر ایرانی (EHR) که تکلیف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه است، تسهیل می شود.

در این راهکار، چارچوبی برای ارائه خدمات تعریف می شود تا خدمات مطلوب و مطابق استانداردهای بین المللی به مردم ارائه شود.* تحولی شگرف در ارائه خدمات سلامت با پیاده سازی سلامت هوشمند


با پیاده سازی سلامت هوشمند، شاهد تحولی شگرف در عرصه ارائه خدمات سلامت به مردم خواهیم بود. با تقویت زیرساخت ها، توسعه و به کارگیری فناوری های نوین و هوشمند، می توان شاهد ارائه خدمات مطلوب در این زمینه بود.

با اشاره به این که بیمارستان هوشمند یکی از اجزای مهم سلامت هوشمند است، سلامت هوشمند دارای ابعاد مختلفی است و تمامی عناصر و المان هائی را که در ارائه خدمات سلامت دخیل هستند، در یک نظام جامع یکپارچه و هوشمند قرار می دهد.

نظام جامع و یکپارچه سلامت هوشمند، برای تمامی فعالیت های زنجیره ارزش سلامت؛ اعم از تندرستی، پیشگیری و پایش شاخص های سلامت، مراکز درمانی و پاراکلینیکی مانند بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز آزمایشگاهی و تصویربرداری و همچنین مانیتورینگ بعد از آن، راهکارهای یکپارچه و هوشمندی را پیش بینی نموده است.

 

منبع: hospital-ir

 

همچنین بخوانید:

مشاوره دارویی از راه دور یا Telepharmacy چیست؟

بیمارستان هوشمند در مقابله با ویروس کرونا چه نقشی دارد؟

تله مدیسین درحال تغییر چهره مراقبت های بهداشتی است‌.

بالا