هوش مصنوعی کورتی به تشخیص ایست قلبی کمک می‌کند

یکی از مشکلاتی که کاربران مرکز تماس تلفنی اورژانس با آن مواجه می شوند، پرسیدن سوالات صحیح از تماس گیرنده و سپس اتخاذ تصمیم صحیح برای راهنمایی او است. در بسیاری از موارد این کاربران با تماس گیرندگانی مواجه می شوند که دستپاچه شده اند و بدین ترتیب پرسش و تصمیم گیری برای کاربر اورژانس را نیز مشکل می کنند. حالا هوش مصنوعی «کورتی» به کمک کاربران مرکز تماس تلفنی اورژانس در کپنهاگ آلمان آمده و می تواند حتی ایست قلبی را تشخیص دهد.

کورتی می تواند کلمات و صداهای تماس گیرنده را تشخیص داده و ایست قلبی را اعلام کند

دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی کورتی برای اولین بار در سال 2016 شروع به کمک به کاربران اورژانس کرد. این دستیار می توند کلمات و صداها را در حین تماس تلفنی تشخیص دهد و اتفاقاتی مانند ایست قلبی را اعلام کند. انتظار می رود درآینده در صورت اتفاقاتی از این قبیل بتواند با ارائه پیشنهادهایی در قالب سوال، برای کاربر متخصص اورژانس امکان تشخیص دقیق تر مشکل و ارائه راه حل ها را فراهم کند.

کورتی می تواند در موارد دیگری نیز به کمک کاربران بیاید. به عنوان مثال می تواند به کاربر یادآوری نماید که از تماس گیرنده آدرس محل حادثه پرسیده شود. دستیار هوشمند مذکور سپس این فرایند را ادامه می دهد تا مطمئن شود که نزدیک ترین آمبولانس به سوی محل مورد نظر در حال حرکت است.

کورتی صداهای پس زمینه ای را می شنود که از گوش کاربر پنهان می مانند

یکی از قابلیت های مهم کورتی تشخیص اطلاعاتی از صداهای پس زمینه است؛ صداهایی که در حالت عادی ممکن است در پس زمینه صدای دیگر گم شده و توسط کاربر شنیده نشوند. به عنوان نمونه در یک مورد واقعی این دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی توانسته بود با شنیدن صدای مصدومی که از روی سقف افتاده و پشتش آسیب دیده بود، دریابد که بیمار علی رغم ایست قلبی تلاش می کند که نفس بکشد.

دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی کورتی در حال حاضر مراحل آموزشی به واسطه یادگیری ماشینی (شاخه ای از هوش مصنوعی) را سپری می کند و در آینده می تواند سوالات متوالی را در اختیار کاربران قرار دهد تا با خواندن آنها بتوانند تماس گیرنده را راهنمایی کنند. استارتاپ سازنده کورتی در آینده قصد دارد این دستیار هوشمند را در آمریکا نیز ارائه نماید.

بالا