سواد سلامت الکترونیک چیست؟

همانطور که میدانید سلامت الکترونیک به انگلیسی: (eHealth) یک عمل بهداشتی نسبتاً جدید است که توسط پروسه‌های الکترونیکی و ارتباطات پشتیبانی می‌شود که حداقل به سال ۱۹۹۹ برمیگردد. استفاده از این واژه متفاوت است. در یک مطالعه در سال ۲۰۰۵، ۵۱ تعریف منحصر به فرد از این عنوان بدست آورد. بعضی از پژوهشگران معتقدند که با فناوری اطلاعات سلامت که تعریف گسترده‌ای از فرایندهای الکترونیکی / دیجیتال در سلامت است قابل تعویض است. در حالی که برخی معتقدند معنای دقیقتری از عمل مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از اینترنت دارد. همچنین این موضوع می‌تواند شامل برنامه‌های بهداشتی و لینک‌های مربوط به mHealth باشد که به عنوان بهداشت و سلامت شناخته شده‌اند. از سال ۲۰۱۱، شناخت روزافزون نیاز به امنیت بهتر و مقررات سایبری نیاز به این منابع تخصصی برای ایجاد راهکارهای ایمن سلامت الکترونیکی را پررنگ تر کرده‌است تا اینکه که بتواند به این تهدیدات رو به رشد برسد.

 

سواد سلامت الکترونیک چیست؟

سواد سلامت الکترونیکی به عنوان "توانایی جستجو، یافتن، درک و ارزیابی اطلاعات بهداشتی از منابع الکترونیکی تعریف می‌شود و دانش مورد استفاده برای رسیدگی یا حل یک مشکل بهداشتی را اعمال می‌کند. با توجه به این تعریف، سواد الکترونیک شامل شش نوع سواد می‌شود: سنتی، اطلاعات، رسانه‌ها، بهداشت، کامپیوتر و علمی. از میان اینها، ادبیات رسانه ای و کامپیوتر به موضوع اینترنت مرتبط است، زیرا سواد رسانه‌های سلامت از طریق آگاهی از بی‌توجهی یا دیدگاه رسانه‌ها، توانایی درک معنای صریح و ضمنی از پیام‌های رسانه ای و معناداری از پیام‌های رسانه ای است. در ادبیات تعاریف دیگری از توانایی و اثربخشی رسانه قابل درک است، اما صرفاً به اطلاعات مربوط به سلامت در اینترنت اختصاص ندارد. داشتن مهارت‌های کامپوتری از سواد الکترونیک سلامت به مصرف‌کنندگان بهداشت کمک می‌کند تا نتایج مثبتی از استفاده از اینترنت برای اهداف بهداشتی به دست آورند.

 

سوادآموزی الکترونیک هم مصرف‌کنندگان را از آسیب محافظت می‌کند هم آنان را برای مشارکت کامل در تصمیم‌گیری مربوط به سلامت توانمند می‌سازد افرادی با سطوح سواد بهداشتی بالا بیشتر از خطرات ناشی از عدم اطمینان در اینترنت آگاهی دارند از سوی دیگر، گسترش منابع دیجیتال به حوزه بهداشت در قالب سواد الکترونیک می‌تواند شکاف‌های جدیدی را بین مصرف‌کنندگان بهداشت ایجاد کند. سواد سلامت الکترونیک مهارت دانش قابل دسترس برای عموم جامعه است.

 

 سواد سلامت مربوط به مهارت های لازم برای تعامل با سیستم بهداشتی و مشغول مراقبت از خود است . بیماران با سواد بهداشتی کافی می توانند بر اساس اطلاعات مراقبت های بهداشتی مطالعه کنند ، بفهمند و عمل کنندمصرف کنندگان برای تصمیم گیری های بهداشتی مناسب باید شرایط بهداشتی مربوط را درک کرده و اطلاعات بهداشتی را در متن مناسب قرار دهندبدون داشتن چنین مهارت هایی ، ممکن است فرد در صورت لزوم در پیگیری بیماری ،پذیرش راهنمایی یا انجام فعالیتهای مراقبت از سلامت خود ناتوان باشد.

 

منبع: ویکیپدیا و ncbi

 

همچنین بخوانید:

اهمیت اینترنت اشیا در آینده‌ی تله مدیسین

بیمارستان مجازی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت (بخش دوم)

بیمارستان مجازی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت (بخش اول)

بالا