استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص سیاه زخم و مقابله با بیوتروریسم

پدیده «بیوتروریسم» یا استفاده از عوامل بیماری زا برای از پا درآوردن دشمنان، قدمت طولانی داشته و انسان ها از زمان روم باستان با روش های مختلف سعی در شیوع بیماری در میان نیروهای دشمن داشته اند.

 

سیاه زخم در صورت عدم رسیدگی به موقع کشنده است

 

اما پس از جنگ های جهانی و به خصوص در سال های اخیر، میکروب ها و عوامل بیماری زای پیچیده و خطرناکی پا به عرصه گذاشته اند که قادرند در مدت زمان اندکی قربانی را از پا دربیاورند. یکی از این موارد، بیماری «سیاه زخم» است که از طریق باکتری Bacillus Anthracis  در بدن انسان ایجاد شده و در صورت عدم رسیدگی به موقع، بیمار را می کشد.

حال دانشمندان کره جنوبی برای مقابله با پدیده بیوتروریسم و تشخیص سریع سیاه زخم، روشی را ابداع کرده اند که با بهره گیری از هوش مصنوعی، باکتری مورد اشاره را در کمتر از یک ثانیه شناسایی کرده و می تواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد.

در روش جدید، تیم تحقیقاتی از ابزاری به اسم «میکروسکوپ هولوگرافیک» استفاده کرده که قادر است علاوه بر تشخیص شدت نور منعکس شده از سطح اجسام، جهت انتشار نور را نیز شناسایی کند که در ابعاد میکروبی، کمک شایانی به تشخیص باکتری سیاه زخم از انواع مشابه و بی خطر خواهد کرد.

پژوهشگران در ادامه، تصاویر میکروسکوپ را در اختیار هوش مصنوعی (مجهز به یک شبکه عصبی عمیق) قرار می دهند که قادر است با دقت 96 درصد، باکتری عامل سیاه زخم را از گونه های بسیار مشابه ولی کم خطرتر تشخیص دهد.

البته لازم به ذکر است که روش جدید نسبت به روش های موجود، دقت کمتری دارد اما باید در نظر داشت که سریع ترین روش حاضر نیز برای شناسایی سیاه زخم به زمانی نزدیک به یک روز نیاز داشته که در مورد این بیماری، تفاوت میان مرگ و زندگی است.

طبق نظر محققان کره ای روش جدید تا زمانی که به دقت کافی دست پیدا کند، به عنوان یک راهکار سریع و اولیه برای شناسایی سیاه زخم در موارد مشکوک (مانند پودرهای سفیدی که در سال 2001 در پاکت های نامه به دست اعضای کنگره آمریکا رسیده بود) به کار گرفته شده و سپس می توان نتایج آن را با روش های دیگر تأیید نمود.

بالا