نفس کشیدن در این دستگاه، 17 بیماری مختلف را نمایان می کند

جمعی از محققین و اندیشمندان بین المللی اخیراً آرایه ای مبتنی بر نانوتکنولوژی معرفی کرده اند که توانایی تشخیص نشانه های شیمیایی 17 بیماری مختلف را تنها از طریق ارتباط با هوای بازدم ریه های انسان دارا است.

اگرچه این ایده جدیدی نیست و مکانیزم مشابهی از سالیان دور توسط پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد، تکنولوژی های سابق بعضاً یک الی سه بیماری را به عنوان واحدی مستقل تشخیص می دادند و از طرفی سرعت نمایش نتایج نیز چندان دلچسب نبود.

اما این فناوری نوین که احتمالاً قیمت بالایی نیز نخواهد داشد، به طور همزمان قابلیت تشخیص 17 بیماری شامل پارکینسون، هشت نوع از سرطان و برخی از انواع دیابت را داشته و بسیار سریع و بدون درد (بدون نیاز به آزمایشات سوزنی) است.

برای این منظور محققین مجموعه ای از آرایه های نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی را برای بررسی 1404 بیمار در سطح 5 کشور مختلف جهان استفاده کرده اند. 813 نفر از آنها به انواع بیماری های ذکر شده مبتلا بودند و مابقی در سلامت کامل به سر می بردند.

گفتنی است با توجه به تاثیرگذاری جنسیت، سن، مصرف سیگار و محل سکونت جغرافیایی روی کیفیت تنفس، محققین تمامی شرایط مختلف قاره های متفاوت را در نظر گرفته و در آرایه اولیه خود جای گذاری کردند؛ تا جایی که آزمایشات این سیستم از دقت عمل 86 درصدی تشخیص صحیح بیماری حکایت دارند.

چنین مکانیزمی یقیناً در طولانی مدت هزینه های درمان بیماری ها و البته زمان فرآیند مطالعه و بررسی وضعیت بیمار را کاهش می دهد و می تواند سکوی پرتابی به سمت ارتقای کیفیت سلامت انسان ها باشد.

بالا