هوش مصنوعی از جراحی غیرلازم سینه جلوگیری می کند

هرساله هزاران زن برای خارج كردن توده های سینه كه روش های رایج تشخیصی آنها را بالقوه خطرناك میدانند تحت عمل جراحی قرار میگیرند و در موارد زیادی بعد از جراحی مشخص میشود كه این توده ها خطرناك نبوده اند بنابراین بهبود ابزارها و روش های تشخیصی اهمیت زیادی پیدا میكند.
 
حالا محققان نوعی هوش مصنوعی ابداع كرده اند كه میتواند مشخص كند كدام توده های بالقوه خطرناك میتوانند در آینده به سرطان تبدیل شوند و حتما نیاز به جراحی و خارج شدن از بدن دارند.
 
ماموگرام هنوز مهمترین روش برای تشخیص سرطان سینه است. بعد از اینكه ماموگرامی یك سینه، مظنون تشخیص داده شد باید از توده مشاهده شده در ماموگرم به كمك سوزن نمونه برداری شود و اگر در نمونه برداری توده خطرناك تشخیص داده شد بیمار تحت عمل جراحی قرار میگیرد. با این حال در 90 درصد موارد بعد از جراحی و خروج توده مشخص میشود كه توده مظنون خوش خیم بوده و نیازی به جراحی نبوده است.
 
حالا محققان ام آی تی و دانشگاه هاروارد نوعی هوش مصنوعی ساخته اند كه میتواند با دقت حدود 97 درصد مشخص كند كه كدام توده نیاز واقعی به عمل جراحی دارد. این هوش مصنوعی با مطالعه تمامی پرونده های بیمارانی كه در سال های قبل در این مسیر قرار داشته اند متغیر هایی مانند سابقه فامیلی یا خصوصیان انسان شناسی فرد و بسیاری عوامل دیگر را در نظر گرفته و خود را آموزش میدهد و از یافته های خود برای پیش بینی وضعیت توده در هر بیمار استفاده میكند.
 
در سال های اخیر استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص پزشكی با سرعت فوق العاده ای در حال پیشرفت و گسترش است.
 
نتایج مطالعه بر روی روش جدید در مجله Radiology منتشر شده است.
ms
بالا