راهکار جدید پرونده الکترونیک بیمار

پرونده الکترونیک چیست؟
پرونده الکترونیک سلامت شامل یادداشتهای بهداشتی درمانی دوران عمر یک فرد است که در داخل سیستم بهداشتی درمانی ایجاد و به صورت خصوصی و محرمانه نگهداری می شود. این پرونده بصورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان و زمان به صورت کاملا دسته بندی شده و طبقه بندی شده  به منظور حمایت و پشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد.

 

فواید و مزایای پرونده الکترونیک سلامت
پرونده ی الکترونیک سلامت علاوه برانجام دادن تمامی عملکردهای پرونده های سنتی اولیه، دارای مزایای فراوان دیگری نیز می باشد.که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود :

کاهش خطاهای ارائه داده

کاهش هزینه و بهره وری

صحت محتویات

دسترسی همزمان به محتویات اطلاعات از مکان های مختلف

مشارکت در مراقبت های پزشکی

پشتیبانی سایر تحلیل های اطلاعات

جلوه های مختلف اطلاعات

پشتیبانی تصمیم گیری

 

طراحی یک فرایند جدید برای اینکه پرونده پزشکی قالب سنتی خود را در فرایند مدرن حفظ کند و سه موضوع مهم (دردسترس بودن، قابل اعتماد بودن و سریع بودن) را داشته باشد. این موارد در گذشته و بایگانی پرونده ها داخل کمد اصلا امکان پذیر نبود ولی در این سیستم جدید و هوشمند به صورت کاملا امن و حرفه ای امکان پذیر می باشد.

 

فرایند به چه صورتی انجام می شود؟
هنگام ورود بیمار، پذیرش اطلاعات دموگرافیک بیمار را وارد سیستم میکند سپس پرونده مخصوص نوشتن را در سیستم به صورت خام از پروفایل بیمار پرینت میکند. روی این کاغذ اطلاعات اولیه بیمار به همراه شماره پرونده با نمایش بار کد دارد. پس ورود به اتاق پزشک و انجام عملیات های درمان (تشخیص، تجویز) با دستخط خود اطلاعات روتین پزشکی را بر اساس شواهد خود یادداشت میکند. زیر کاغذ مکانی جهت نوشتن کلمات کلیدی مخصوص این درمان و بیمار می نویسد، بیمار به همراه کاغذ پرینت شده به پذیرش می رود. بخش پذیرش کاغذ پرینت شده را در پروفایل بیمار به همراه تایپ کلمات کلیدی اسکن و آپلود می کند.
همه این اطلاعات در دسته بندی های مخصوص بایگانی و نگه داری می شوند و قابلیت جستوجو و در دسترس بودن را دارند.

 

منبع: drlink

 

همچنین بخوانید:

راهکار جدید پرونده الکترونیک بیمار

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن

مراقبت هوشمند سلامت

بالا