چرا تحول سلامت دیجیتال مهم است؟

تحول دیجیتال سلامت در سطح وسیع می‌کوشد تا با استفاده از ابزارهای دیجیتال، چگونگی تعامل و نقش‌های بازیگران مختلف در نظام سلامت را به گونه‌ای تغییر دهد که کارایی و بهره‌وری سیستم، سطح رضایت بیماران و گروه درمانی و سطح سلامت عمومی افزایش یابد و میزان تاب‌آوری سیستم سلامت در تقابل با مشکلات و معضلات سلامت و همچنین مشکلات غیرقابل پیش‌بینی مانند همه‌گیری‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد

 

پیاده‌سازی تحول دیجیتال در دنیای سلامت

پیاده‌سازی تحول دیجیتال در حوزه‌ی سلامت از دو جنبه‌ی درون‌سازمانی و میان‌سازمانی قابل بررسی است. در رویکرد اول فرایندهای درون‌سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و بررسی می‌شود که یک سازمان برای افزایش بهره‌وری و رسیدن به ارزش نهایی (رضایت بیمار و تطابق با ساختار پرداخت ارزش‌محور) چگونه می‌تواند از فناوری‌های دیجیتال بهره برد

رویکرد دوم نگاهی جامع دارد و سعی می‌کند تمامی جوانب و بازیگران درگیر در اکوسیستم سلامت را درنظر بگیرد و به این ترتیب به مدلی جامع از وضعیت اکوسیستم، آینده و نیازهای اصلی آن برسد

با اینکه رویکرد اول برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال و رسیدن به کارکرد موردنظر ضروری و حتی حیاتی است اما تغییر پایدار در ساختار ارزشی سیستم سلامت در گروی توجه به رویکرد دوم یا همان رویکرد میان‌سازمانی است.

سیستم سلامت مطابق با تعریف مجموعه‌ای از سازمان‌ها، مراکز و افرادی است که با هدف ارائه‌ی خدمات سلامت به جامعه‌ی هدف خود فعالیت می‌کنند. در این تعریف افرادی که نیازمند خدمات تشخیصی – درمانی هستند، به‌عنوان مشتریان سیستم درنظر گرفته می‌شود و هدف اصلی این سیستم ارائه‌ی بهترین خدمات به این افراد است

در مقابل تعریف فوق، مفهوم اکوسیستم سلامت قرار دارد. طبق تعریف، اکوسیستم سلامت شامل تمامی سازمان‌ها و افراد ارائه‌دهنده خدمات سلامت، تسهیل‌کنندگان ارائه‌ی خدمات و همچنین تک‌تک افراد جامعه اعم از افراد بیمار و سالم می‌شود. این اختلاف کوچک در تعریف مفهوم اکوسیستم به تفاوتی بزرگ در عملکرد منجر می‌گردد. در رویکرد دوم افراد جامعه نه به‌عنوان مشتری بلکه به‌عنوان بازیگری فعال و بسیار مهم در این اکوسیستم لحاظ می‌شوند

با درنظر داشتن تعاریف فوق می‌توان مفهوم تحول دیجیتال در سلامت را بهتر بیان نمود. تحول دیجیتال می‌کوشد تا با استفاده از ابزارهای دیجیتال سیستم سنتی سلامت را به یک اکوسیستم فعال تبدیل نماید.

برای رسیدن به این مهم، تحول دیجیتال نقش‌ها و بازیگران اصلی و تاثیرگذار در اکوسیستم سلامت و تعاملات میان آن‌ها را متحول می‌کند و جایگاه سنتی سازمان‌ها و گرو‌ه‌های هدف را دستخوش تغییری بنیادین می‌نماید.

 

چرا تحول سلامت دیجیتال مهم است؟

ممکن است فکر کنیم تحول دیجیتال سلامت بسیار کند خواهد بود و شاید حتی تا پایان دوران فعالیت کاری ما، تغییر چشمگیری رخ ندهد. اما واقعیت این است که تغییرات مدتی است آغاز شده و با سرعت بالایی در حال وقوع است. آنچه تحول دیجیتال سلامت را سرعت بخشیده، در وهله اول، نیازهای سیستم‌های سلامت و پس از آن، افزایش کارآمدی تکنولوژی‌ بوده است.

سال‌ها پیش تکنولوژی‌های سلامت دیجیتال بیشتر به عنوان ابزارهایی نه چندان ضروری و در برخی موارد تجملاتی در نظر گرفته می‌شد، اما امروزه جایگاه این تکنولوژی‌ها بسیار تغییر کرده است؛ گرچه توانمندی‌های این تکنولوژی‌ها نیز نسبت به گذشته بسیار پیشرفته‌تر و کارآمدتر شده است اما نیازهای درون سیستم سلامت، پیش‌ران‌های اصلی سرعت‌گیری این تحولات بوده است. هزینه‌های رو به افزایش سیستم سلامت از یک‌سو و افزایش روزافزون فاصله میان نیاز و انتظار مردم نسبت به خدمات سیستم سلامت، موجب شده مدیران، سیاست‌گذاران و سایر ذی‌نفعان سلامت به راهکارهای تکنولوژی روی بیاورند.

 

راهنمای گذر از تحول دیجیتال سلامت برای دانشجویان و دانش‌آموختگان حوزه سلامت

بسیاری از ما برای گذر از تحول دیجیتال سلامت آمادگی لازم را نداریم و در نتیجه یا آن را انکار می‌کنیم یا اگر هم اهمیت می‌دهیم، راهنمایی مناسبی دریافت نمی‌کنیم. باید بدانیم که تحول دیجیتال سلامت بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم و به زودی ابعاد مختلف سیستم سلامت را متاثر خواهد کرد. اگر حداقل آمادگی برای این تحول را به‌دست نیاوریم، در بهترین حالت مزیت‌ها و برتری‌هایی را که داشته‌ایم در فضای جدید از دست می‌دهیم و در بدترین حالت حتی ممکن است نتوانیم دیگر در شغل و حرفه‌ای که برای آن تحصیل کرده و مهارت آموخته‌ایم، فعالیت نماییم.

 

همچنین بخوانید:

هر آنچه از تله مدیسین باید بدانیم

آشنایی با چشم اندازهای سلامت همراه

استفاده از بازی‌های رایانه‌ای برای آموزش به دانشجویان پزشکی و انترن‌ها

بالا