مصاحبه روزنامه صمت با رئیس انجمن تله مدیسین دکتر فاطمه نعمت اللهی

در حال حاضر در برخى از كشو رهاى دنیا و در مكان های دورافتاده اى كه امكان استقرار پزشك یا تیم پزشكى متخصص و عمومى میسر نیست، سیستم تامین سلامت ازاه دور به وسیله فناورى انتقال اطلاعات، بیماران را حتى درخانه تحت مراقبت و درمان قرار می دهد.

براى نخستین بار در دنیا در سال 1960 میلادى زمانى كه انسان قصد پا گذاشتن بر سطح كره ماه را داشت نیاز حیاتى به مراقبت و حفظ سلامت فضانوردان مطرح شد.

سازمان در آن زمان با تلاش  NASAملى هوا فضاى امریكا زیادى توانست علائم فیزیولوژیك و حیاتى فضانوردان را از طریق فناوری هاى پیشرفته ارتباطى دریافت كرده و از این طریق مراقبت هاى پزشكى و بهداشتى لازم را به آنان ارائه كند. پس از آن براى نخستین بار جراحى از راه دور را در امریكا دیدیم كه یك پزشك بیمار خود را در فرانسه جراحى كرد. از آن زمان اهمیت تله مدیسن مورد توجه ویژه قرار گرفت و با تكنیكهاى پیشرفته، روز به روز این روش تكامل پیدا كرد. درباره اهمیت تله مدیسن می توان به چند مورد اشاره كرد:

مراقبت از بیماران در شرایط اورژانسى 

در این سطح از خدمات، بیماران اورژانسى ابتدا توسط پزشكیاران باتجربه مستقر در مراكز پزشكیارى مورد ارزیابى اولیه قرار گرفته، در صورت نیاز به مشاوره با پزشك سیستم تله مدیسن بلافاصله ارتباط صوتى، تصویرى برقرار شده و علائم حیاتى بیمار (مثل صداى قلب، صداى ریه، نوار قلب بیمار و...) ارسال می ىشود. پزشك بی درنگ ضمن بررسى شرح حال و وضعیت بیمار و ملاحظه علائم حیاتى توصیه هاى درمانى لازم براى نجات جان بیمار را ارائه كرده و بر مراحل بهبود بیمار نظارت می كند.

مراقبت از بیماران در سطح اول خدمات درمانى

در این سیستم طیف وسیعى از بیماران مبتلا به بیمار ىهاى سطح یك خدمات پزشكى از سرماخوردگى گرفته تا بیما ری هاى فشارخون و... به صورت همزمان توسط پزشكى كه در فاصله دور از مركز پزشكیارى مستقر است، ویزیت می شوند. پزشك ضمن رویت بیمار و مذاكره با او علائم حیاتى و شرایط بیمار را به صورت همزمان دریافت كرده و پس از تشخیص بیمارى، مشاوره هاى لازم براى درمان بیمار را به پزشكیار مربوط ارائه میدهد. در این بخش می توان بسیارى از فعالیت هاى مربوط به آموزش و

مراقبت هاى اولیه بهداشتى را مورد توجه قرار داد.

 

سیستم مشاور ه هاى تخصصى 

تعدادى از بیمارانى كه در سطح اول خدمات درمانى از سوى پزشك عمومى سیستم تله مدیسین ویزیت می ىشوند، نیازمند خدمات تخصصى پزشكى هستند. این سیستم می تواند ارتباط سه جانبه اى را بین پزشك یاپزشكان متخصص یك مركز تخصصى و پزشك عمومى این سیستم و بیماران مراكز پزشكیارى مختلف برقرار كنددر این روش با استفاده از فناوری هاى انتقال صوت و تصویر و تجهیزات پزشكى وابسته به آن، پزشك متخصص ضمن مذاكره مستقیم با بیمار و پزشك عمومى، همزمان علائم حیاتى و دیگر اطلاعات مورد نیاز براى تشخیص بیمارى را دریافت كرده و مشاوره هاى لازم را به پزشك عمومى معالج ارائه می دهد. در این سیستم می توان با استفاده از پزشكان متخصص یك مركز پزشكى، خدمات تخصصى پزشكى مورد نیاز جمعیت فراوانى را كه به صورت پراكنده در مناطق مختلف ساكن هستند ارائه كرد. از این سیستم می توان براى كاهش اعزام بیماران از شهرستان هاى مختلف به مراكز تخصصى استفاده و در وقت و هزینه بیماران صرفه جویى فراوانى كرد.

 

سیستم آموزش از راه دور 

از طریق امكانات ارتباطى صوتى و تصویرى به طور همزمان می توان میان مراكز پزشكیارى، پزشك عمومى سیستم تله مدیسن و واحدهاى آموزشى، آموزش هاى مختلف را در اختیار پزشكیاران یا جمعیت زیرپوشش آنان در مراكز مختلف قرار داد. یكى از مزایاى این سیستم آن است كه هر یك از استفاده كنندگان برنامه هاى آموزشى می توانند سوالات خود را به طور همزمان از مدرس برنامه هاى آموزشى پرسیده و پاسخ آن را دریافت كنند.

به این ترتیب با استفاده از شبكه هاى مجازى و اینترنت مریض ها در هر جاى ایران و كره زمین می توانند با پزشكان خود ارتباط برقرار كرده و مشكل خود را حل كنند. خوشبختانه نرم افزاهاى زیادى آمده كه از طریق آنها می شود بیمار و پزشك یكدیگر را ببینند و فشار خون و ضربان قلب آنها اندازه گیرى و رادیولوژى ،جراحى و درمان از راه دور انجام شود.

در انجمن تله مدیسن می خواهیم از طریق فضاى مجازى مریض ها را به دكترها وصل كنیم . ما مدعى هستیم كه این عمل را طورى ساماندهى كنیم كه پورتالى شكل بگیرد تا ایران به مركزى تبدیل شود كه همه مریض ها و دكترهاى دنیا را به هم وصل كند. برنامه این است كه نظام پزشكى ایران به یك وزارت بهداشت مجازى در سطح جهان تبدیل شود. در این روند ما نه تنها می توانیم براى كشورهاى اطراف یك مركز اولیه باشیم بلكه در سطح دنیا هم مدعى هستیم.__

 

بالا