آشنایی با تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی

 امروزه آمار و اطلاعات به عنوان مهمترین منبع قدرت در جهان و همچنین یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یک سازمان است. همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه، و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند، لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات دارای ارزش ویژه‌ای هستند.

  بطورکلی، منبع تمام فعالیتهای مدیریتی اطلاعات است. اطلاعات جریان حیاتی و اساس فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می باشد. مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم‌گیری موثر نخواهند بود. بنابراین، در مدیریت نیاز به یک سیستم اطلاعاتی جامع می‌باشیم، زیرا فرایند مدیریت بر کسب اطلاعات مناسب و دقیق متکی است.

  با توجه به اینکه توانایی سازمان در انجام موثر وظایفش به کیفیت تصمیم‌هایی که در سازمان اتخاذ می‌گردد بستگی دارد و کیفیت تصمیم‌ها تابع کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن تصمیم‌گیری بعمل می‌آید و ما انبوهی از آمار و اطلاعات داریم که بدون بکارگیری فناوری نوین اطلاعات قادر به گردآوری صحیح و تحلیل آنها نیستیم. فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر به واسطه رشد و گسترش روزافزون و بکارگیری امکانات رایانه‌ای و انتقال داده‌ها و ایجاد شبکه‌های جهان­گستر مانند اینترنت، بواسطه اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محیطهای تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است. با توجه به اینکه، فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه‌ای در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند، لذا بایستی سیستم‌هایی را برپا کرد که بتواند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند.

  در این رابطه کاربردهای نظام اطلاع­رسانی در بخش بهداشت و درمان نیز فزونی چشمگیری یافته و باید تحت عنوان سیستمهای پشتیبان در تصمیم­گیری، مدیریت را در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی تقویت و حمایت نمایند. ضرورت استفاده از اطلاعات بهداشتی و درمانی برای تأمین مقاصد آموزشی، تحقیقات و توسعه علوم پزشکی و پیراپزشکی، بهبود کیفیت درمان، بهینه‌سازی روشهای مدیریتی مراکز بهداشت و درمان، کاهش هزینه‌های مراکز، و غیره، بعنوان اساسی‌ترین دلایل جمع‌آوری اطلاعات در مراکز بهداشتی و درمانی محسوب می‌شود.

  در عصر تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، اطلاعات نیروی حیاتی ارائه مراقبت بهداشتی و درمانی است . در بخش بهداشت و درمان استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارآمد برای تحقق اهداف کارآیی، اثربخشی و کیفیت خدمات و نیز رضایتمندی مراجعین ضرورتی انکار‌ناپذیر بشمار می‌رود. شکی نیست که برای تأمین اهداف سیستم بهداشت و درمان کشور نیاز مبرم به یک شبکه اطلاع­رسانی جامع از سطح خانه‌های بهداشت روستایی تا سطح سوم سیستم ارجاع، یعنی مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی کشور و همچنین وزارتخانه می­باشد.

  پزشکان ،پرستاران، و سایر مراقبین بهداشتی برای درمان یک بیمار به اطلاعات پزشکی نیاز دارند. در سازمانهای بهداشتی و درمانی به دلیل نقشی که در تعیین و ارتقای سطح سلامت جامعه بشری دارند, آزمون و خطا کاری بس اشتباه و غیرقابل جبران است. بنابراین مدیریت بر پایه اطلاعات صحیح، دقیق، و به موقع و برخورداری از یک نظام مدیریت اطلاعات اهمیتی خاص دارد.

  بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای اجتماعی نقش عمده‌ای در بهبود وضعیت بهداشت کشور و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارند و یکی از حساسترین سازمانها می‌باشند که برای اداره صحیح آنها باید اطلاعات به شکلی صحیح گردآوری شده، و پس از پایش و دسته­بندی و استنتاج به شکل مناسبی و در زمان مناسب در اختیار کلیه تصمیم­گیران بیمارستان به خصوص مدیران و روسای آن قرار گیرد.

بنابراین عملکرد یک سازمان پیچیده با بخشهای متعدد مانند بیمارستان نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد. اطلاعات ممکن است مربوط به مراقبت از بیمار یا عملکرد خود بیمارستان باشد، لذا تفکیک بین اطلاعات مربوط به بیماران و اطلاعات مربوط به خود بیمارستان حائز اهمیت است. از طرف دیگر طی سالهای متمادی اطلاعات مربوط به بیماران از نظر حجم دستخوش تغییرات فاحشی شده است. این بدین جهت است که امکانات تشخیصی و درمانی مداوم در حال گسترش هستند. ویژگیها و نیازهای بیمارستان نیز به علت رشد اطلاعات عملیاتی دائماً در حال تغییر است. این تغییرات، بیمارستانها را به تکیه روزافزون بر سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سوق می­دهد. تنها راه جمع­آوری، ذخیره، ارتباط، و ارائه مقادیر زیاد اطلاعات بنحوی که نیازهای مصرف­کنندگان را مرتفع نماید استفاده از کامپیوتر است. مصرف­کننده ممکن است پرستاری باشد که اطلاعات مربوط به بیماران را به سیستم وارد می­کند یا سرپرست دپارتمان بالینی که برای ارائه مراقبت در هفته آینده برنامه­ریزی می­نماید، یا عضوی از هیئت مدیره بیمارستان که از سیستم برای پشتیبانی مدیریت استفاده می­جوید. برای پاسخ به همه این نیازها سیستم اطلاعات بیمارستانی  HIS پدید آمده است.

  

تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)

 سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، یک نرم‌افزار جامع برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی بمنظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار، بهبود کیفیت، افزایش رضایتمندی، و کاهش هزینه‌ها می‌باشد.

  سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، برای خودکار نمودن امور بیمارستانها مانند؛ گزارش‌دهی نتایج آزمایشات، وارد نمودن دستورات پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذیه، و غیره طراحی شده است .

  در سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، برای هر بیمار یک پرونده الکترونیک ( EMR/CPR ) تشکیل می‌گردد، بطوریکه کلیه فعالیتهای بیمارستانی (شامل؛ درمانی، تشخیصی، مالی، و غیره) بیمار از پذیرش تا ترخیص تحت پوشش قرار می‌دهد.

  در HIS ، کلیه اقدامات درمانی، دستورات دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به کلینیکها و پاراکلینیکها و حتی مراکز اداری از قبیل حسابداری، داروخانه، انبارها، و سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت می‌شود. بنابراین، زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیری است.

  بنابراین سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، سیستم اطلاعاتی است که در آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی بنحو جامعی ذخیره شده و از آنجا در زمان و مکان نیاز به اطلاعات در فرمهای ویژه در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.اطلاعاتی که توسط سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) جمع‌آوری می‌شود بطورکلی شامل موارد زیر می‌باشد:

  - آمار مربوط به میزان بار کاری: مانند پذیرش، اشتغال تخت، تعداد عمل جراحی، و طول مدت اقامت بیمار

  - حسابرسی فعالیتها: مانند زمان‌بندی و برنامه انجام تکنیکها، لیست اقداماتی که در آینده نزدیک باید انجام شود، وظایف و اقدامات در موارد ویژه

  - وضعیت پرسنل شاعل: مانند بار یا حجم کار پرسنل شاغل، صلاحیت و شایستگی آنها، رضایت بیمار از آنها

  - عملکرد مالی: میزان استفاده از وسایل مصرفی، خسارتها، وضعیت درآمد و هزینه‌ها، میزان نقدینگی موجود، پراکندگی واقعی بودجه

  اساس سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، بر مبنای استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار جامعی مربوطه می‌باشد، لذا برای درک بهتر مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) در ابتدا لازم است در ارتباط با اهمیت کامپیوتر در سیستم اطلاع‌رسانی و روشهای استفاده از آن در بیمارستانها بحث می‌شود.

  اهمیت کامپیوتر و اطلاع­رسانی در روند توسعه جهانی بخوبی شناخته شده است. اصل کلی آن است که تکنولوژی کامپیوتری و اطلاع­رسانی یک تکنولوژی فراگیر است که بر جنبه­های عملی و ساحتاری زندگی اجتماعی اثر می­گذارد. امروزه کامپیوتر به یک ابزار کلیدی برای توسعه و پیشرفت مبدل شده است.

  تأمین اهداف بزرگ نظام ملی بهداشت و درمان، بدون استفاده از کامپیوتر و بکارگیری تکنولوژی جدید برای سهولت و دقت در جمع‌آوری، طبقه‌بندی، بایگانی، بازیابی و پردازش داده‌های مختلف امکانپذیر نیست. در قرن بیست‌ویکم مدیریت نظام ملی بهداشت و درمان برای استفاده بهینه از منابع بیمارستانی و غیره ناگزیر به استفاده از کامپیوتر در بیمارستانها خواهد بود.

  افزایش درخواست خدمات بهداشتی درمانی، گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور خدمات درمانی و نارساییهای موجود در مراکز بهداشتی درمانی بعلت عدم توانایی در استفاده از اطلاعات، و سیاست ایجاد پرونده بهداشتی درمانی از طرف دیگر موجب شده است که تمایل مدیران مراکز بهداشتی درمانی در استفاده از کامپیوتر بعنوان ابزار کمکی در دسترس به اطلاعات و اتخاذ تصمیم بر اساس اطلاعات واقعی حیطه مدیریت خود روزبروز بیشتر شود.

  همانطور که گفته شد نیازهای بیمارستان نیز به علت رشد اطلاعات دائماً در حال تغییر است. این تغییرات بیمارستانها را به تکیه روزافزون بر سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری سوق می­دهد. تنها راه جمع­آوری، ذخیره، ارتباط، و ارائه مقادیر زیاد اطلاعات بنحوی که نیازهای مصرف­کنندگان را مرتفع نماید استفاده از کامپیوتر است. بطورکلی کامپیوتر را در مراکز بهداشتی و درمانی (بیمارستانها) بدو روش زیر می‌توان استفاده کرد.

 

 روش اول: تهیه نرم افزارهایی که وظایف مختلف را بطور جداگانه انجام می‌دهد:

در این روش، هر فرد یا مسئول بخش متناسب با میزان آگاهی، شناخت و نیازی که به کامپیوتر و کارگشایی آن احساس می‌کند، و بدون توجه به مسایل تخصصی اطلاع‌رسانی از قبیل تأثیر امور هر کلینیک و پاراکلینیک روی فرایند درمان و ضرورت یکپارچگی اطلاعات بیمار در بیمارستان از یک نرم‌افزار بصورت Stand Alone استفاده می‌نماید. بعنوان مثال وظایف مختلفی در واحد بیمارستانی توسط افراد مختلف در حین درمان بیمار انجام می‌شود، مثلاً پذیرش و ترخیص بیمار که در واحد پذیرش انجام می‌شود، انتقال بیمار که بین بخشها انجام می‌شود، ویزیت و تعیین اقدامات و دستورات درمانی که توسط پزشک صادر و توسط خدمات پرستاری اجرا می‌شود، انجام اقدامات تشخیصی و اموری از قبیل تسویه حساب و غیره. همانطور که ملاحظه می‌شود تمام این اقدامات برای هر بیماری بطور جداگانه انجام می‌گیرد و در تمام بیماران هم مشابه است.

  چنانچه برای این اقدامات از نرم‌افزارهای جداگانه استفاده گردد، در واقع هر وظیفه‌ای ممکن است سریعتر و بهتر انجام شود، ولی در مورد اقدامات متفاوت درمانی بیمار و تأثیر آنها در کل فرایند درمان بیمار، احتمال تسریع کمتری بوجود خواهد آمد، زیرا این سیستمهای مختلف با یکدیگر ارتباط ندارند، و چنانچه ارتباط بین سیستمهای متفرق سریع انجام نشود، اهداف مورد نظر در مدیریت اطلاعات بیمارستان حاصل نخواهد شد. در این روش نتیجه هر اقدام انجام شده در کامپیوتر به سیستمی که اقدام بعدی را باید انجام دهد منتقل نمی‌شود. بعبارت دیگر سیستمها و کاربران آنها از پیشرفت امور و نتایج اقدامات درمانی یک بیمار در سیستمهای مختلف سریع مطلع نمی‌شوند، تا نهایتاً منجر به کاهش مدت انجام امور درمانی و هزینه‌ها شود.

  در این روش گرچه در انجام امور مختلف بیمار از قبیل پذیرش و ترخیص و غیره نظم نسبتاً مناسبی به عمل می‌آید، ولی سرعت انجام امور فقط در حیطه کاری هر سیستم خواهد بود، و ادامه کار به کاربران و استفاده کنندگان سایر سیستمها، با همان تأخیر روشهای دستی انجام خواهد شد، و در درمان بیمار که بصورت یک فرایند انجام می‌شود تأثیر چندانی نخواهد داشت. پس در این روش، فرایند درمان بیمار نسبت به سیستم دستی در مجموع با سرعت قابل ملاحظه بیشتری انجام نخواهد شد، و متأسفانه در هیچ کدام ازسیستمهای مذکور این مسئله مشهود و قابل رویت نخواهد بود، و به لحاظ پراکنده بودن اطلاعات بیمار در سیستمهای بخشهای مختلف بیمارستان، از نظر دسترسی به اطلاعات در تسریع و تداوم درمان بیمار و تحقیقات و غیره، مشکلات سیستمهای دستی همچنان وجود خواهد داشت.

  از طرفی اطلاعات هویتی یک بیمار بطور تکراری باید وارد تمام سیستمهای مختلف شود، و اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی و درمانی بیمار در سیستمهای جداگانه ایجاد و نگهداری خواهد شد، در این صورت اهداف کارشناسان مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی و مدیریت نظام ملی بهداشت و درمان تأمین نخواهد گردید، و اصل یکپارچه بودن اطلاعات هر بیمار و دسترسی به آن همچنان زیر سوأل خواهد بود، در نتیجه امکان ارسال و تبادل اطلاعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی با استفاده از کامپیوتر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. در این روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری برای انجام اقدامات بیمارستان امکان ایجاد شبکه و تبادل اطلاعات بیماران حتی در آینده هم وجود ندارد، و از آنجایی که متفرق بودن اطلاعات در سیستمهای مختلف نمی‌تواند کمکی در جهت حل مشکلات مراکز و بیمارستانها داشته باشد، در نتیجه با پیشرفت زمان و تکامل سیستمهای جدید، مدیریت ناگزیر به تغییر سیستمهای موجود خواهد شد، و این مسئله به مفهوم از دست دادن اطلاعات، هزینه‌ها، و وقت در یک سیستم مدیریت پویا است.

 

روش دوم: راه‌اندازی سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS ):

در این روش استفاده از کامپیوتر، تمام اقدامات درمانی، و مدیریتی و مالی بیمار تحت یک نرم‌افزار جامع که از قسمتهای مختلف تشکیل شده است انجام می‌شود. کلیه اقدامات درمانی، دستورات دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به کلینیکها و پاراکلینیکها و حتی مراکز اداری از قبیل حسابداری، داروخانه، انبارها، و سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت می‌گردد. بنابراین زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیری خواهد بود، و تأخیر زمانی که در روش اول بین ارتباط سیستمها بوجود می‌آمد در این روش وجود نخواهد داشت، در نهایت اقدامات درمانی بیمار سریعتر و با ارتباط گسترده‌تر بین ایستگاههای کاری مختلف درمان بیمار و عوامل درمانی رد و بدل خواهد شد، و از ورود داده‌های یک بیمار بصورت تکراری جلوگیری بعمل خواهد آمد. بازده این سیستم، کاهش مدت زمان درمان بیمار از طریق معرفی نقاط کور موجود در فرایند درمان وی است. این کاهش زمان در مجموع منجر به کاهش هزینه‌های درمان بیمار و نظام درمانی کشور و افزایش کیفیت خدمات درمانی و رضایت بیماران خواهد شد. همچنین در این سیستم هر اقدامی که توسط یک فرد در زمینه درمان بیمار انجام ‌شود دقیقاً مشخص و قابل بررسی خواهد بود، بنابراین مسئله کنترل و نظارت در محیط‌های درمانی به راحتی برای مدیریت امکان‌پذیر خواهد بود.

  تأمین استانداردهای مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی در این روش با استفاده از قابلیتهای تکنولوژی امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا تمام اطلاعات تولید شده در جلسات مختلف پذیرش بیمار در یک بیمارستان تحت یک مجموعه واحد جمع‌آوری می‌شود، و قابل بازیابی و دسترسی با استفاده از قابلیتهای کامپیوتر است. در صورت ایجاد ارتباط مخابراتی بین بیمارستانها و هماهنگی در ساختار نرم‌افزارهای HIS بکار گرفته شده در بیمارستانهای مختلف، امکان ارتباط، ارسال، و انتقال اطلاعات نیز به راحتی بین بیمارستانها در آینده برقرار خواهد شد.

  در این روش کاربران تمام ایستگاههای کاری موجود در فرایند درمان بیمار، اطلاعاتی را که بر اساس خدمات ارائه شده تولید می‌شود، به یک سیستم جامع که بوسیله یک شبکه محلی با یکدیگر ارتباط دارد وارد می‌‌نماید و بلافاصله و بصورت لحظه‌ای در سایر ایستگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  در این ساختار نرم‌افزارهای، دستورات پزشک و سفارش و انجام خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز بیماران با استفاده از قابلیتهای کامپیوتر بسرعت و با دقت زیاد منتقل شده و ارزش افزوده آن به لحاظ نظم و انضباط کاری بوجود آمده در محیطهای کاری سریعتر و با دقت بیشتر ظاهر خواهد گردید، و این امر به مفهوم صرفه‌‌جویی در زمان و تسریع در اتخاذ تصمیم برای درمان بیمار و کاهش مدت زمان درمانی و افزایش میزان رضایت بیماران خواهد بود.

 

 هدف از سیستم اطلاعات بیمارستانی  

  هدف سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، پشتیبانی از فعالیتهای بیمارستانی در سطوح عملی، تاکتیکی، و استراتژیکی می‌باشد. به عبارت دیگر هدف از سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، استفاده از کامپیوترها و وسایل ارتباطی برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، بازخوانی، و برقراری ارتباط بین مراقبت بیمار با اطلاعات اداری در تمام فعالیتهای بیمارستانی و برآوردن نیازهای تمام مصرف‌کنندگان مجاز سیستم می‌باشد. در بیمارستانهای دانشگاهی، پشتیبانی از تحقیق و آموزش نیز از اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) است. بطورکلی اهداف عمده سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) را در موارد زیر می‌توان خلاصه نمود.

  - ارتقاء سطح کارایی پرسنل

  -  حذف رویه‌های تکراری و غیرضروری

  - استفاده از کامپیوتر بعنوان ابزار کار

-  استخراج آمار و اطلاعات به روشهای سریعتر و دقیقتر

  - بهبود کیفی وضع خدمات درمانی

  - ایجاد یک روش و سیستم کاری مدرن و استاندارد بیمارستانی

  - برقراری ارتباط داده‌ها با سیستمهای مهندسی پزشکی

  - برقراری ارتباط اطلاعاتی بین بیمارستانها و مراکز درمانی در سطح کشور

 -رسیدن به یک بانک اطلاعاتی توزیع شده در سطح کشور و ایجاد ارتباط آن با شبکه‌های بهداشت جهانی

ارتقای سطح بهداشت جامعه

 

   اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی

  سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، یک سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستانهای می باشد. با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) در بیمارستان پدید آمده است. در دوران تکنولوژی و انفجار اطلاعات در سطح بهداشتی و درمانی، کارشناسان معتقدند در قرن بیست‌ویکم بیمارستانهای که فاقد سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) باشد، حرفی برای گفتن ندارد و توانایی رقابت با سایر بیمارستانها را ندارد. سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، یک ابزار قدرتمند اطلاعاتی است که می‌تواند مدیران بیمارستانها را در فرایند ادراه بیمارستانها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح یاری نماید و عملکرد مثبت بیمارستانها را بنحو چشمگیری افزایش دهد.

  ناکارآمدی روش‌های دستی، رشد تحقیقات پزشکی در جهان، پیشرفت صنعت بیمه و تغییر در روش‌های بازپرداخت به مراکز طرف قرارداد، روش‌های نوین آموزش پزشکی، پیشرفت عظیم تجهیزات و امکانات پزشکی، افزایش سطح تخصصی کارکنان و تحول در نحوه سرویس‌دهی و مدیریت بیمارستانی، رشد روزافزون هزینه‌های درمانی، افزایش انتظارات بیماران، ضرورت ارتباط مراکز پزشکی و متخصصان علوم پزشکی با یکدیگر و غیره از مهمترین ضرورت‌ها و دلایل اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی می‌باشد. همچنین وجود یک سیستم اطلاعات مدیریتی خوب، برای ارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار ضروری می‌باشد.

  سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )، قابلیت‌ها و ارزشهای افزوده بسیار دارد و می تواند انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نماید. ارتقا کیفیت خدمات درمانی، ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان، بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصلاح سیاست گذاری کلان در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشکی از جمله ثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی نیز م‍ؤید این تأثیرات مطلوب است.

  تحقیق بر روی 3 هزار بیمارستان اتحادیه اروپا در سال 98 نشان داد که 33 درصد زمان کاری کارکنان بیمارستان صرف تبادل اطلاعات، 25 درصد پی‌گیری‌های اداری، و 42 درصد باقیمانده نیز صرف انجام فعالیت‌های درمانی می‌شود، بنابراین اجرای سیستم HIS در بیمارستان‌ها و کاهش مدت زمان تبادل اطلاعات در سطح بیمارستان‌ها موجب ارتقای کیفییت خدمات بیمارستانی خواهد شد.

 

  مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی

 بطور‌کلی کاربرد فناوری اطلاعات در سیستم بهداشتی و درمانی دارای مزایای زیر می‌باشد.

  منافع کمی: منافع مالی هستند که کاملا قابل اندازه گیری بوده و به استفاده از یک فناوری به خصوص نسبت داده می‌شود. برای مثال استفاده از فناوری در ارائه الکترونیکی دعاوی پزشکی منجر به صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه نیروی انسانی می‌شود.

 منافع کیفی: داده‌های صحیح و دقیق، ارسال سریع داده‌ها، افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط بین اجزاء مختلف داده‌ها مزایایی هستند که به سادگی قابل اندازه‌گیری نیستند.

  منافع استراتژیک: در درازمدت بر سازمانهای بهداشتی و درمانی مهم و اساسی هستند. جمع‌آوری و تحلیل داده ها مزیت ویژه‌ای برای سازمان محسوب می‌شوند که در طولانی‌مدت پایه و اساس برنامه‌ریزی استراتژیک و تحقیقات بهداشتی و پزشکی می باشند.

  مزایای کاربرد فن‌آوری اطلاعات در حوزه‌های سیستم بهداشتی و درمانی: کاربرد فن‌آوری اطلاعات در حوزه‌های سیستم بهداشتی و درمانی برای بیماران، پرسنل بهداشتی درمانی، و مدیران دارای مزایای زیر می‌باشد.

  بیماران: برای بیماران، فناوری ارتباطات و اطلاعات تأثیرات مستقیم و قابل رویتی در نحوه تعامل آنها با سیستم بهداشتی درمانی و تجربه آنها به عنوان مشتریان خدمات بهداشتی درمانی دارد. بر این اساس، سوابق مربوط به بیمار همیشه و بسرعت در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت و کیفیت سوابق تغییری نخواهد کرد، در عوض بیماران نیز با مشاهده سیستمهای فناوری ارتباطات و اطلاعات با کیفیت بالا، به کارکنان مطمئن‌تر می‌شوند .

پرسنل بهداشتی درمانیپرسنل بهداشتی درمانی سیستم‌های جدید، سریع، و ایمن فناوری ارتباطات و اطلاعات را در اختیار خواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود پیشینه بیمار مورد نظر را بازبینی و طرحهای مراقبت از وی را برنامه‌ریزی، داروها را تجویز، آزمایشها را بررسی و نتایج آن را سریعاً و به راحتی مشاهده کنند.

 مدیران بهداشتی درمانی: تأمین داده‌های صحیح و معتبر (مالی و بالینی)، تعیین نیروی کار بهتر، و اداره منابع راحتتر می‌شود. نظارت بالینی افزایش می‌یابد و سطح کیفیت مراقبت از بیماران ارتقاء می‌یابد. سلامت عمومی، طرح‌ریزی خدمات برای مردم، و نیز عملیات آماری و تحلیلی بر اساس داده‌های با کیفیت بهتر خواهد بود.

  بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر، موارد زیر را بطور خلاصه می‌توان بعنوان مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS ) ذکر نمود.

  - ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان

  - ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف

  -افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذیرش، بستری، ترخیص، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، خدمات اداری و مالی

  - ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمات

  - افزایش دقت در تهیه، ثبت، نگهداری و ارسال به موقع گزارشهای درمانی

  - سامان دادن به جمع‌آوری، تفکیک و استخراج اطلاعات بیمارستانی

  - بهبود اقتصاد و درمان با صرفه‌جویی در وقت پرسنل و جلوگیری از هدر رفتن مواد مصرفی و دارویی

  - افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت های روزمره بیمارستانی

  - امکان دسترسی به آخرین اطلاعات بخش‌های مختلف و نظارت مستقیم بر امور بیمارستان

  -امکان تهیه گزارشهای مختلف مدیریت

  - کاهش تخلفات پزشکی: از آنجا که در سیستم HIS ثبت ساعات و فعالیت‌های پزشکی، دقیق و غیرقابل تغییر است، به طور حتم تخلفات پزشکی نیز در سطح بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.

  - کمک به انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در بیمارستان

  - امکان طبابت از راه دور

 

منبع:zums

 

همچنین بخوانید:

آشنائی با واحد مدیریت اطلاعات سلامت

آشنایی با نحوه مدیریت اطلاعات سلامت

کاربرد سونوگرافی پرتابل بسیار کوچک در تله مدیسین

بالا