فواید پرونده الكترونیكی سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

 

 -  افزایش دسترسی به اطلاعات یكپارچه بیماران

بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که می توان از اطلاعات یکپارچه سلامت بدست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود.

 

-  بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت های سلامت

با ارائه دورا پزشكی و خدمات دیگر پرونده الكترونیكی سلامت، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش می یابد.

 

صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل سلامت

پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تكراری و مراجعات بی مورد، در زمان بیماران و پرسنل سلامت صرفه جویی می نماید.

 

کاهش خطاهای پزشکی

 

- كاهش خطا در نسخه نویسی

پرونده الكترونیكی سلامت با هشدارهای به موقع به پزشك و همچنین خوانایی نسخه الكترونیكی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب كاهش خطا در نسخه نویسی می‌شود.

 

- کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی

با توجه به اینكه متخصصان رادیولوژی می‌توانند علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماری های حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشات قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند می‌توانند آزمایشات و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند.

 

- كاهش آزمایشات و نسخه های تكراری

با پزشكان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشات و نسخه های تكراری و بی مورد پرهیز می‌نمایند. با این كار صرفه جویی در هزینه داروها و آزمایشات به طور چشمگیری صورت می‌گیرد.

 

نقش موثر در درمان بیماران

 

- بهبود نتایج درمان

با آگاهی بیشتر كادر درمانی از سوابق پزشكی بیمار تشخیص پزشکان دقیقتر شده و در نتیجه درمان مناسبتری انجام خواهد شد. همچنین با جلوگیری هوشمند از اشتباهات نسخه نویسی و تحویل دارو، نهایتا نتایج درمان بهبود خواهد یافت.

 

- افزایش مشاركت بیمار در مراقبت از خودش در منزل

با استفاده از زیرساخت پرونده الكترونیكی سلامت و انجام خدمات مراقبت در منزل توسط این سیستم، بیماران دارای بیماری های مزمن (مانند دیابت و فشارخون بالا) می‌توانند اطلاعات مورد نظر پزشكانشان را در پرونده الكترونیكی سلامت خود قرار داده و پزشك خود را مطلع نمایند. به این ترتیب علاوه بر اینکه نیاز به مراجعه به پزشك كاهش می یابد، مشارکت بیماران در فرایندهای مراقبت از خودشان نیز افزایش می یابد.

 

تسهیل در آموزش و پژوهش

 

- تسهیل در آموزش پزشکی

پرونده الکترونیکی سلامت موارد بالینی متعددی را برای اساتید پزشکی فراهم می سازد تا آنان بتوانند از این موارد برای تدریس به دانشجویان خود استفاده نمایند. به این ترتیب کیفیت آموزش پزشکی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

 

- تسهیل در پژوهشهای حوزه سلامت

با ایجاد امکان یکپارچه سازی اطلاعات سلامت توسط پرونده الکترونیکی سلامت، تسهیل زیادی در پژوهش های حوزه سلامت اتفاق می افتد بطوریکه بسیاری از پژوهش هایی که عملا بدون وجود این سیستم امکان پذیر نیستند، به راحتی میسر می‌گردد. در واقع پرونده الکترونیکی سلامت بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به شمار می‌رود.

 

مدیریت و نظارت

 

-  بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت

با استفاده از گزارشات مدیریتی پرونده الکترونیکی سلامت می توان از پرسنل سلامت و امکانات پزشکی به طرز بهینه ای استفاده نمود. به این ترتیب پرونده الکترونیکی سلامت به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در نظر گرفته می شود.

 

-  بهبود مدیریت بیماری های مسری

با استفاده از سیستمهای هشدار سریع پرونده الكترونیكی سلامت و سرویس های مدیریت بحران، ‌مدیریت شیوع بیماری های مسری بهبود می یابد. موارد مورد نظر برای هشدار (مثلا مرگ یک بیمار مبتلا به انفلوانزا) در سیستم تعریف می شود تا در صورت وقوع این موارد، سیستم بطور خودکار هشدارهای لازم را به مراکز مرتبط ارسال نماید.

 

-  بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی

دسترسی مسولین نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی سلامت و امکان انجام گزارشات نظارتی موجب می شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات  افزایش یابد. به این ترتیب امکان وقوع تقلب های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.

 

منبع: it.behdasht.gov.ir

 

 

همچنین بخوانید:

سلامت دیجیتال و خدمات بهداشتی از راه دور

لزوم دیجیتال سازی مدارک پزشکی

کاربردهای تکنولوژی‌های دیجیتال در مدیریت کلان خدمات سلامت

بالا