رایانش ابری در حوزه پزشکی

فن آوری اطلاعات سلامت در طول سال ها از راه حل های اداری کوچک در واحدها تا توسعه راه حل های بزرگتر در سطوح سازمانی و از سیستم های مستقلی که راه حل های محدود و محلی را فراهم می کردند تا موارد پیچیده و متصل به همی که راه حل های جامع و یکپارچه را ارائه می دهند، تکامل یافته است. پیچیدگی در فن آوری اطلاعات سلامت  نیز از سیستم های منفعل و واکنشی در حال حاضر به تعامل بیشتر و سیستم های فعال و هشداردهنده و تمرکز  بیشتر بر کیفیت مراقبت تبدیل شده است. همچنین فن آوری اطلاعات سلامت، از پیشرفت های تکنولوژیک مانند سیستم های پایگاه داده، افزونگی کامل برای سیستم های ماموریت بحرانی و همچنین سیستم های رایانش ابری یا Cloud Computing  که اخیراً در حال ظهور هستند به منظور ارائه راه حل های کارآمد و مطمئن برای حمایت از خدمات بهداشتی درمانی سود برده است.

در سال‌های اخیر، رایانش ابری با سرعت قابل توجهی به حوزه‌ی پزشکی نیز وارد شده‌ است. منابع نامحدود ارائه شده توسط رایانش ابری و انعطاف‌پذیری ذاتی این فناوری، موجب شده تا از این فناوری برای توسعه و ارائه‌ی خدمات درمانی استفاده شود. علاوه‌بر این، از قدرت پردازش ابری در مطالعات پزشکی در زمینه‌هایی نظیر ژنتیک و پزشکی مولکولی نیز استفاده می‌شود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

باتوجه به تغییر نظام سلامت و تحول دیدگاه بیماری نگر به سلامت نگر و فردنگر به جامعه نگر در سالیان اخیر، تصور استفاده از فناوری در ارتقای کیفیت خدمات سلامت تقویت شده است.پرونده الکترونیک سلامت از طریق فضای ابر و به وسیله سازماندهی بهتر پرونده های بیماران، کادر بهداشتی و درمانی را قادر می سازد که در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنند و مراقبت از بیماران را بهبود بخشند، بدین ترتیب فرآیند تشخیص و درمان آسان تر می شود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

مراحل و فرآیندهای پردازش اطلاعات سلامت بیماران از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات سلامت فرآیند پیچیده و زمان بری است و مشکلات دسترسی و عدم یکپارچگی اطلاعات، آن را طولانی تر و دشوارتر می کند. اهمیت یکپارچگی در پرونده ها برای سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت غیر قابل انکار است. از طرفی، یکپارچگی تلاشی است که در هنگام دسترسی به داده ها، در دامنه ابر نهفته است و استفاده از فضای نهفته در ابر، امکان ذخیره سازی اطلاعات را به صورت یکپارچه ایجاد می کند.درج اطلاعات سلامت، تجمیع، تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات سلامت به منظور تغییر و اصلاح رفتار و تصمیم گیری بالینی و جایگزینی اطلاعات روزآمد از مراحل درج اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت است. با توجه به هم راستایی امکانات ایجاد شده توسط مدل رایانش ابری و مراحل و ملزومات پرونده الکترونیک سلامت، استفاده از رایانش ابری باعث تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات بهداشتی بیماران در قالب پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد.

 

همچنین بخوانید:

تکنولوژی پزشکی چیست؟

مزایایی پزشکی از راه دور (تله مدیسین) چیست؟

آشنایی با انفورماتیک پزشکی

بالا